Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Fundacja Pomorski Dom Nadziei - “Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych” 2014 r.

A
A

W maju i czerwcu 2014 r. projektem „Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych” zostało objętych 123 uczniów
i uczennic z 6 klas III Gimnazjum nr 7 Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6
w Gdańsku przy ul. E. Hoene 6. 123 osoby brały udział w dwugodzinnych warsztatowych zajęciach edukacyjnych nt. HIV/AIDS (6 warsztatów), 15% z nich – w konkursie wiedzy o HIV/AIDS. Obok krótkiej prezentacji multimedialnej przybliżającej problematykę HIV/AIDS, uczniowie i uczennice wzięli udział w warsztatach pobudzających sferę emocjonalną – metoda ta zwiększa możliwość zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań ich uczestników i uczestniczek zajęć w przyszłości. W trakcie warsztatowych zajęć edukacyjnych młodzież została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy
o HIV/AIDS z atrakcyjnymi nagrodami, co motywowało do uważnego i aktywnego uczestnictwa
w warsztatach. Trzy najlepsze osoby wygrały cyfrowy aparat fotograficzny (Małgorzata Urbańska kl. IIIC), odtwarzacz multimedialny (Magdalena Borkowska, kl. IIID) i słuchawki (Natalia Lisowska kl. IIIF).

Dzięki projektowi:

- popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS, rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS oraz zachęcaliśmy do poszerzania swej wiedzy w tym zakresie przez gdańskich gimnazjalistów
i gimnazjalistki,

- zwiększaliśmy świadomość młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematyki HIV/AIDS, podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS (zwłaszcza o możliwości, drogach zakażenia i ryzykownych zachowaniach),

- promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS, zwiększaliśmy poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej o możliwościach unikania zakażenia HIV,

- zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne budujące tolerancję dla osób żyjących z HIV/AIDS,

- stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.

Link do zdjęć:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.815876451755978.1073741835.367878306555797&type=3

  

Kampanią informacyjno – edukacyjną dotyczącą HIV/AIDS „Bezpieczne gruchanie” w maju i czerwcu 2014 roku zostało objętych szacunkowo 1000 studentów i studentek z 3 gdańskich uczelni wyższych: Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku oraz Gdańska Szkoła Wyższa. Każda akcja trwała 4 godziny i polegała na ustawieniu ekspozycji stoiskowej na terenie danej uczelni w miejscu uczęszczanym przez jej słuchaczy i słuchaczki, którzy mogli tam otrzymać ulotki i broszury o HIV/AIDS i bezpiecznych zachowaniach seksualnych rekomendowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS (wydano około 800) oraz gadżety promujące anonimowe i bezpłatnie można wykonać badanie krwi w kierunku HIV: ołówki (wydano około 90), długopisy (wydano około 150), smycze (wydano około 150) i wlepki (wydano około 300). W międzyczasie edukatorki przeprowadzały quizy wiedzy o HIV/AIDS, za których poprawne rozwiązanie można wygrać koszulki lub torby na dokumenty z oryginalnym logo kampanii z gołąbkami (w nagrodę wydano około 180 koszulek i 40 toreb). Pytania quizowe zostały dobrane tak, aby były pretekstem do rozmowy o drogach zakażenia, promowały bezpieczne zachowania seksualne oraz poruszały ważne sprawy związane z problematyką HIV/AIDS. Każdy quiz był rozwiązywany przy edukatorce, aby na bieżąco rozmawiać, dopowiadać ważne treści profilaktyczne i wyjaśniać wszelkie kwestie sporne dotyczące tematu.

Dzięki projektowi:

- zwiększaliśmy świadomość młodzieży akademickiej w zakresie tematyki HIV/AIDS,

- popularyzowaliśmy i rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS wśród młodzieży akademickiej,

- podwyższaliśmy wiedzę młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,

- promowaliśmy bezpieczne zachowania seksualne,

- zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,

- promowaliśmy anonimowe i bezpłatne badania w kierunku HIV/AIDS w gdańskim Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym.

Link do zdjęć (nr 11-32):

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.802624389747851.1073741833.367878306555797&type=3