EDWA 572x232-4

"W czasach pandemii COVID-19 pamiętajmy o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i pozostańmy zjednoczeni w ochronie antybiotyków”

“In times of COVID-19, don’t give up on antimicrobial resistance (AMR) and stay united to preserve antimicrobials” (WHO)

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada 2020) i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (18-24 listopada 2020)

18 listopada w krajach Unii Europejskich już po raz trzynasty obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for Disease Prevention and Control).

nNatomiast od 18 do 24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii, a także - w wielu krajach - w hodowli zwierzęcej.

W tym roku, w dobie pandemii COVID-19, działania informacyjne mają  przeciwdziałać pogorszeniu kryzysu w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki: „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (“United to preserve antimicrobials" WHO).

Przekaz kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2020:

Przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe.

Antybiotyki:
· nie działają na wirusy,
· działają na bakterie,
· nadużywane tracą skuteczność.

Pamiętaj!
· Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza
· Stosuj się do zaleceń lekarza
· Nie przerywaj terapii antybiotykowej, nawet jeśli poczujesz się lepiej
· Nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach

PRZECIWDZIAŁAJ ZAKAŻENIOM:
· Często myj lub dezynfekuj ręce
· Zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej
· Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych

PAMIĘTAJMY! Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych, zależy od rozsądnego ich stosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykac, dostępnymi na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”

ulotka kampanii EDWA'2020 (507.24 KB)

EDWA 2020 (573.49 KB)