PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

DIALOG - JAK ZACZYNAĆ? BADANIE ONLINE.

Fundacja Citizen Project, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Ezzev Foundation, czyli (adT) akademia dynamiczna TOŻSAMOŚĆ - międzynarodowa koalicja działania, wymiany doświadczeń i myśli - serdecznie zapraszają do udziału w badaniu online: DIALOG - JAK ZACZYNAĆ?

A
A

Trwa kolejny etap kampanii społeczno-informacyjnej w ramach projektu edukacyjnego "E-­LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda ­ konstruktywna konfrontacja z mediami, a autorefleksja offline i online".

EDUKACJA MEDIALNA I INFORMACYJNA A PROFILAKTYKA – O CO CHODZI?

DIALOG - JAK ZACZYNAĆ?

ZAPRASZAMY PAŃSTWA – WŁĄCZCIE SIĘ!
DODAJCIE SWOJE PYTANIE!
WPŁYWAJMY POPRZEZ KONKRETNY TEMAT NA RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE!

POPRZEZ ANONIMOWE ANKIETY GROMADZIMY KONKRETNE PYTANIA DOROSŁYCH KIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY NA TEMAT TEGO CO ROBIĄ W INTERNECIE, A DOROSŁYM TRUDNO CZASEM O TO ZAPYTAĆ.

Bezpośredni link do badania: www.surveymonkey.com/r/XDQT629.

Zbieramy bazę tematów, które mogą stać się łącznikiem i budulcem relacji międzypokoleniowych. W 2016 roku te pytania będą publikowane, w ramach kampanii społecznej i mamy nadzieję, że usłyszane, zainicjują szerszy dyskurs i wzmocnią relację między pokoleniami! „Każdy ma prawo do szacunku i zdolność do empatii. Szukamy w dialogu pozytywnych puent poprzez konstruktywną konfrontację. Każdy ma prawo poznawać, rozumieć świat i mieć dylematy…"

ZAPRASZAMY DO BADANIA ONLINE!
Kierujemy nasze badanie do osób pełnoletnich. Badanie jest anonimowe.
Czas trwania badania od 8.12.2015 - 8.01.2016.
Wyniki badania będą publikowane w ramach kampanii społecznej po 02.02.2016 na stronie projektu: www.e-lab/dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 

WIĘCEJ:
- o naszym projekcie edukacyjnym: „E­-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda ­ konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online”: www.facebook.com/ELABDT.org 
- o działaniach warsztatowych i sieciowych: KLASA POD PATRONATEM (E.K.LAB dt): www.facebook.com/ELABDT.klasa 
- (adT) akademia dynamiczna TOŻSAMOŚĆ: www.facebook.com/ELABDT.akademia 

Realizator projektu: FUNDACJA CITIZEN PROJECT: www.foundationcitizenproject.eu/home
Partnerzy projektu:
Ezzev Foundation (Holandia): www.ezzev.eu
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (Polska): gcpu.pl
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beata Staszyńska i Onno Hansen - autorzy koncepcji projektu.