Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Rozwoju Społecznego

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 września 2018 r.

Adres: ul. Kartuska 5

Poczta elektroniczna wydziału: wrs@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
210
Dyrektor Wydziału - Grzegorz Szczuka
58 323 67 00
58 323 67 57
202
Zastępca Dyrektora Wydziału - Grzegorz Kryger
58 323 67 27
58 323 67 57
204
p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału - Maria Maślak
58 323 67 27

58 323 67 57

211
Zastępca Dyrektora Wydziału  - Izabela Chorzelska
58 323 67 00

58 323 67 57

203
Sekretariat
58 323 67 27
58 323 67 57
Referat Strategii i Programów Społecznych
304
305
p.o. Kierownik Referatu - Ewelina Nosek
Pracownicy Referatu
58 323 67 09
58 323 67 57
Referat Organizacji Edukacji i Wychowania
310
Kierownik Referatu - Bogumiła Bieniasz
58 323 67 56
Referat Ekonomiczny
312
Kierownik Referatu - Jarosław Formela
58 323 67 40
Referat Niesamorządowej Edukacji i Wychowania
201
Kierownik Referatu - Agnieszka Kozoń
58 323 67 19
Referat Usług Społecznych
211
p.o. Kierownik Referatu - Damian Awieruszko
58 323 67 03
58 323 67 57
Referat Współpracy Lokalnej  i Innowacji Społecznych
205a
Kierownik Referatu - Magdalena Skiba
58 323 68 98
Referat Projektów Społecznych
207

p.o. Kierownik Referatu - Izabela Kulesza

Pracownicy Referatu

58 323 67 52

58 323 67 52

58 323 68 74

Pełnomocnicy Prezydenta
303
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów - Gabriela Dudziak
58 526 80 71
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - Ewa Kamińska
58 526 80 70
Pełnomocnik Prezydenta ds.Rad Dzielnic - Aleksandra Stefańska
58 323 67 13
Samodzielne stanowiska
311 Samodzielne stanowisko ds. kadr dyrektorów szkół i placówek ośwaitowych - Lucyna Szurman-Pietrzela 58 323 67 22
208 Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-prawnych - Damian Awieruszko 58 323 67 03
208 Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - prawnych - Iwona Lewandowska 58 526 80 72

Nowe Ogrody

Pokój 359

Nadzór nad stowarzyszeniami

58 323 63 59

58 323 66 59