PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wydział Rozwoju Społecznego

Wydział Rozwoju Społecznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Adres: ul. Kartuska 5

Poczta elektroniczna wydziału: wrs@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
210
Dyrektor Wydziału - Grzegorz Szczuka
58 323 67 00
58 323 67 57
203
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Programów i Projektów Społecznych  - Maria Maślak
58 323 67 65

58 323 67 57

202
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Edukacji - Grzegorz Kryger
58 323 67 27
58 323 67 57
211
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Usług Społecznych  - Izabela Chorzelska
58 323 67 00

58 323 67 57

210
Zastępca Dyrektora ds. finansowo - organizacyjnych - Renata Topór
58 323 67 00

 

203
Sekretariat
58 323 67 27
58 323 67 57
Referat Strategii i Programów Społecznych
304
305
Kierownik Referatu - Michał Miguła
Pracownicy Referatu
58 323 67 09
58 323 67 57
Referat Opieki i Wychowania
309
Kierownik Referatu - Anna Przybyszewska
58 323 67 67
 
Referat Szkół
310
Kierownik Referatu - Bogumiła Bieniasz
58 323 67 56
 
Referat Spójności Społecznej
206
Kierownik Referatu - Mateusz Szulc
58 323 68 11
 
303
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - Ewa Kamińska
58 526 80 70
 
303
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów - Gabriela Dudziak
58 526 80 71
 
Referat Usług Społecznych
204
Kierownik Referatu - Damian Awieruszko
58 323 67 03
58 323 67 57
Referat Współpracy Lokalnej  i Innowacji Społecznych
205a
Kierownik Referatu - Michał Zorena
58 323 67 29
 
Referat Projektów Społecznych
204

Kierownik Referatu - Izabela Sierańska

 

58 323 68 74

 

 
Referat Budżetu i Kontroli
312
Kierownik Referatu - Jarosław Formela
58 323 67 40
 
Referat Finansów Oświaty
311
Kierownik Referatu - Anna Suszyńska
58 323 67 54
 
 
Zespół ds. kadr dyrektorów szkół i placówek oświatowych
302
Pracownicy zespołu
58 323 67 22
58 323 68 44
 
Samodzielne stanowiska
309 Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki oświatowe Miasta - Anna Przybyszewska 58 323 67 67