Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Rozwoju Społecznego

A
A

Adres: ul. Kartuska 5

Poczta elektroniczna wydziału: wrs@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
210
Dyrektor Wydziału - Grzegorz Szczuka
58 323 67 00
58 323 67 57
202
Zastępca Dyrektora Wydziału - Grzegorz Kryger
58 323 67 27
58 323 67 57
204
Zastępca Dyrektora Wydziału - Maria Maślak
58 323 67 27

58 323 67 57

211
Zastępca Dyrektora Wydziału  - Izabela Chorzelska
58 323 67 00

58 323 67 57

203
Sekretariat
58 323 67 27
58 323 67 57
Referat Strategii i Programów Społecznych
304
305
Kierownik Referatu - Michał Miguła
Pracownicy Referatu
58 323 67 09
58 323 67 57
Referat Organizacji Edukacji i Wychowania
310
Kierownik Referatu - Bogumiła Bieniasz
58 323 67 56
 
Referat Ekonomiczny
312
Kierownik Referatu - Jarosław Formela
58 323 67 40
 
Referat Niesamorządowej Edukacji i Wychowania
201
 
58 323 67 19
 
Referat Usług Społecznych
211
Kierownik Referatu - Damian Awieruszko
58 323 67 03
58 323 67 57
Referat Współpracy Lokalnej  i Innowacji Społecznych
205a
Kierownik Referatu - Magdalena Skiba
58 323 68 98
 
Referat Projektów Społecznych
207

Kierownik Referatu - Izabela Sierańska

Pracownicy Referatu

58 323 67 52

58 323 67 52

58 323 68 74

 
Pełnomocnicy Prezydenta
303
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów - Gabriela Dudziak
58 526 80 71
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - Ewa Kamińska
58 526 80 70
 
Samodzielne stanowiska
311 Samodzielne stanowisko ds. kadr dyrektorów szkół i placówek ośwaitowych - Lucyna Szurman-Pietrzela 58 323 67 22  
410 Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-prawnych - Magdalena Goździela 58 323 67 26  
410 Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - prawnych - Iwona Lewandowska 58 526 80 72  

212

Nadzór nad stowarzyszeniami

58 526 8075

58 323 6706