Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
bierut
Dyrektor: Iwona Bierut

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 466
tel.: +48 58 323 64 65

 

drozd-wisniewska

Z-ca Dyrektora: Katarzyna Drozd-Wiśniewska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 464
tel.: +48 58 323 64 65

 

p.o. Z-ca Dyrektora: Krzysztof Maciejewicz


ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 403
tel.: +48 58 323 64 03

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpg@gdansk.gda.pl