Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Zdjęcie dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Iwony Bierut
Dyrektor: Iwona Bierut

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 466
tel.: +48 58 323 64 65

 

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Katarzyny Drozd-Wiśniewskiej

Z-ca Dyrektora: Katarzyna Drozd-Wiśniewska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 464
tel.: +48 58 323 64 65

 

Zdjęcie Krzysztofa Maciejewicza

p.o. Z-ca Dyrektora: Krzysztof Maciejewicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 403
tel.: +48 58 323 64 03

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpg@gdansk.gda.pl