Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Komunikacji

A
A

Poczta elektroniczna sekretariatu: wk@gdansk.gda.pl

Stanowisko

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 Nr tel. wew.
Nr faxu
Milskiego 1
Pokój 8
Dyrektor Wydziału - Grzegorz Bystry 58 323 7160 58 323 7121
Partyzantów 74
pokój 214
Zastępca Dyrektora Wydziału - Joanna Czartowska

58 323 6933

 
Milskiego 1
Pokój 8
Sekretariat

58 323 7167

58 323 7166

58 323 7121

Referat Praw Jazdy

 

Wilanowska 2

pokój 14

p. o. Kierownik Referatu - Agnieszka Szymańska

58 323 7162

58 323 7159

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Wilanowska 2

  Stanowisko

10-11

Prawa jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy

58 323 7151

58 323 7152

 58 323 7159
     Stanowisko

12-13

Prawa jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy, wydawanie

58 323 7153

58 323 7154

 
   Stanowisko 14
 
Przyjmowanie wniosków z Zespołów Obsługi Mieszkańców
58 323 7155  
   Stanowisko 15
Zamawianie prawa jazdy i podwyższanie kategorii
58 323 7156  

Stanowisko

16 - 20

Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem

58 323 7157

58 323 7158

58 323 7150

58 323 7190

58 323 7191

 
 
 
Telefoniczna rezerwacja wizyty
58 323 7155  
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74
   Stanowisko

21 - 22

Wydawanie praw jazdy, pozwoleń tramwajowych

58 323 6931

58 323 6932

 58 323 6992

Referat Rejestracji Pojazdów 

 

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74
  pokój 214
 
Zastępca Dyrektora - Joanna Czartowska
58 323 6933  58 323 6942
pokój 217
Wyrejestrowania pojazdów z urzędu
Postępowania administracyjne dotyczące rejestrowanych pojazdów, udostępnianie danych z ewidencji pojazdów
 

58 323 6937

58 323 6938

58 323 6942
 Stanowisko

1 - 2

Odbiór dowodów rejestracyjnych 

58 323 6911

58 323 6912

 58 323 6991

 58 323 6935

Stanowisko

3 - 12

Rejestracja pojazdów

58 323 6913 -

58 323 6922

 
Stanowisko

13 - 14

Rejestracja pojazdów - obsł. umówień internetowych

58 323 6923

58 323 6924

 
Stanowisko 15 Rejestracja pojazdów - obsł. umówień telefonicznych 58 323 6925  
Stanowisko

16 - 19

Rejestracja pojazdów

58 323 6926 -

58 323 6929

 
  Archiwum 58 323 6941  
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1
 

Stanowisko

1 - 6

Rejestracja pojazdów

 58 323 7176 -

58 323 7181

58 303 36 10

Stanowisko

7 - 8

Odbiór dowodów rejestracyjnych

58 323 7182

58 323 7183

 

Stanowisko

9 - 10

Rejestracja pojazdów

58 323 7184

58 323 7185

 

Stanowisko 11

Rejestracja pojazdów – obsł. umówień telefonicznych 58 323 7186  

Stanowisko 12

Rejestracja pojazdów 58 323 7187  
Stanowisko 13 Rejestracja pojazdów – obsł. umówień internetowych 58 323 7188  
Stanowisko 14 Rejestracja pojazdów 58 323 7189  
  Archiwizacja dokumentów 58 323 7161  
  Informacja 58 323 7170  
  Archiwum 58 323 7149  
  Referat Transportu i Nadzoru    

Milskiego 1 

pokój 1

Kierownik Referatu - Agata Krzyżanowska 58 323 7144 58 323 7121

 

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1    

Pokój 1

I Piętro

Stacje Kontroli Pojazdów - Diagności

Ośrodki Szkolenia Kierowców - Instruktorzy

58 323 7194

58 323 7168

58 323 7121

Stanowisko

15 - 16

Transport drogowy - TAXI

58 323 7195

58 323 7196

58 323 7197

58 323 7198