Grzegorz Bystry
Grzegorz Bystry
Jerzy Pinkas

Dyrektor: Grzegorz Bystry

ul. Bernarda Milskiego 1
80-809 Gdańsk
pokój nr 7, I piętro

Sekretariat:
ul. Bernarda Milskiego 1
80-809 Gdańsk
pokój nr 7, I piętro
nr wew. 7167
tel.: +48 58 323 71 60
fax: +48 58 323 71 21

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wk@gdansk.gda.pl