Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Kadr i Organizacji

A
A

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wkio@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
207
Dyrektor - Karolina Kucharska
58 323 6207
 
206
Sekretariat
58 323 6206
 
Referat Spraw Pracowniczych
103
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6103
58 323 6163
 
104
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6104
58 323 6169
 
105
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6105
58 323 6194
 
102
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6102
 
212
Organizacja szkoleń, rekrutacja
58 323 6212
58 323 6192
 
106
Organizacja szkoleń, rekrutacja, staże i praktyki w Urzędzie Miejskim
58 323 6106
58 323 6196
 
Zespół Ds. Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń
102a
Pracownicy Zespołu. Sprawy osobowe pracowników

58 323 6102

58 323 6003

58 323 6162

58 3236164

58 323 6565
 
Referat Organizacji i Systemu Jakości
215
Głowny Specjalista 
58 323 6295
 
214
Sprawy organizacyjne, udostępnianie: Dzienników Ustaw, Monitrorów Polskich, Dzienników Urzędowych, kopii uchwał RMG i ZMG, Zarządzeń Prezydenta Miasta. Wnioski Komisji RMG, interpelacje i zapytania radnych 
58 323 6214
58 323 6294
 
 
Zespół ds. ekonomicznych
 
110
Pracownicy Zespołu
58 323 6110
58 323 6170
 
  Wozownia p.1           
Samodzielne Stanowiska Ds. BHP i PPOŻ        
58 323 8102
 
Wozownia p.9    
Zespół Ds. Ochrony Danych Osobowych            
58 323 8125
58 323 8157