Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Piotr Spyra

Dyrektor: Piotr Spyra

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 205
tel.: +48 58 323 62 87
fax: +48 58 323 62 86

Alicja Opała

Z-ca Dyrektora: Alicja Opała

Kierownik Referatu Planowania i Analiz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 211
tel.: +48 58 323 62 91
fax: +48 58 323 62 86

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wi@gdansk.gda.pl