Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku następnym

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wymagany formularz.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, z podziałem na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz  piwo,
    - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37 500 zł - opłata wynosi 525 zł;
    - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży

B. powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37 500 zł - opłata wynosi 525 zł;
    - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży

C. powyżej 18% zawartości alkoholu,
    - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 77 000 zł.-opłata wynosi 2100 zł;
    - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 77 000 zł. - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży

Opłatę za korzystanie z zezwolenia  należy wnieść w ustawowym terminie, na indywidualne konto bankowe. Wpłatę należy opisać  podając:  przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres  punktu sprzedaży napojów, tytuł wpłaty".

Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Opłatę należy wnieść za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Bamku PEKAO S.A lub kasach Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) mieszczących się w:
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2

Zespoły Obsługi Mieszkańców są czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Termin i sposób załatwiania:

Od 1 do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.
 • Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku  - Referat Handlu
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 503, tel. 58 526 80 90, 58 526 80 91, 58 526 80 91

pokój nr 504  tel. 58 526 80 93, 58 526 80 94

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

 

 • W przypadku niezłożenia oświadczenia  o wartości sprzedaży w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca  może jeszcze  dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa  opłata to 945 zł).
 • W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej w wysokości i w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń  w danym roku kalendarzowym.
 • W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w wymienionych terminach zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa,   a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie  nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu  zezwolenia.
 • Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

Wpłaty na rzecz Miasta dokonywane bez opłat i prowizji

Wykaz placówek Banku PEKAO S.A świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska. Wpłaty na rzecz Miasta Gdańska przyjmowane są w niżej wymienionych placówkach bez opłat i prowizji.

Nazwa Oddziału/Adres

 Godziny otwarcia

Kontakt

Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23
80-894 Gdańsk

 dni robocze: 08:00-18:00
 w soboty nieczynne

58-323-21-09

Oddział w Gdańsku
ul. Cieszyńskiego 36
80-809 Gdańsk

 dni robocze: 08:00-18:00
 w soboty nieczynne

58-323-27-60

Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 92/98
80-244 Gdańsk

 dni robocze: 08:00-18:00
 w soboty nieczynne

58-341-46-45

Oddział w Gdańsku
ul. Balcerskiego 14d
80-299 Gdańsk

 dni robocze: pn-śr 08:30-16:00
 czw-pt 11:00-18.30
 w soboty nieczynne

58-522-92-32

Oddział w Gdańsku
ul. Ogarna 116
80-826 Gdańsk

 dni robocze: 09:00-17:00
 w soboty nieczynne

58-323-14-50

Oddział w Gdańsku
ul. Dmowskiego 6/2
80-243 Gdańsk

 dni robocze: 09:30-17:00
 w soboty nieczynne

58-341-57-18

Oddział w Gdańsku
ul. Uphagena 27
80-237 Gdańsk

 dni robocze: 09:30-17:00
 w soboty nieczynne

58-340-16-00

Oddział w Gdańsku
ul. Rakoczego 17
80-288 Gdańsk

 dni robocze:

 pon-śr 09:30-17:00

 czw-pt 10:30-18:00
 w soboty nieczynne

58-520-96-40

Oddział w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 43
80-391 Gdańsk

 dni robocze: 08:00-18:00
 w soboty: 09:00-14:00

58-511-27-26

Oddział w Gdańsku
ul. Stary Rynek Oliwski 16
80-321 Gdańsk

 dni robocze: 09:00-17:00
 w soboty nieczynne

58-554-83-68

Oddział w Gdańsku
ul. Hynka 6
80-465 Gdańsk

 dni robocze: 09:15-16:30
 w soboty nieczynne

58-511-12-81

Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk

 dni robocze: 09:00-16:30
 w soboty nieczynne

58-343-98-06

Ponadto wpłat bez opłat i prowizji można dokonywać w lokalizacji Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 9 oraz w kasach dochodowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74;
 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1;
 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12;
 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2.

Zespoły Obsługi Mieszkańców są czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku