PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oficer Rowerowy

Oficer Rowerowy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakres obowiązków:

  • inicjowanie, konsultowanie, zlecanie i monitorowanie działań mających na celu rozwój komunikacji rowerowej, w tym działań na rzecz likwidacji prawnych i architektonicznych barier rozwoju komunikacji rowerowej,
  • koordynacja współpracy ze wszystkimi merytorycznymi wydziałami ijednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji ?Projektu Komunikacji Rowerowej w latach 2007 - 2013",
  • podejmowanie działań zmierzających do wspólnej z sąsiednimi gminami realizacji projektu p.n. ?Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013",
  • kierowanie pracą Zespołu Konsultacyjno-Doradczo-Inicjującego ds.Rozwoju Komunikacji Rowerowej,
  • bieżące współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej,
  • przygotowywanie materiałów dotyczących rozwoju komunikacji rowerowej dla potrzeb Prezydenta Miasta Gdańska , mediów i strony internetowej Miasta.

Od maja 2009 roku funkcję Oficera Rowerowego pełni Remigiusz Kitliński: absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku pracuje od 2001 roku, podróżnik rowerowy, autor strony www.rowerowarodzinka.pl

oficer_small

Kontakt:

Remigiusz Kitliński
e-mail: rowery@gdansk.gda.pl  
tel.: 58 526 80 81