Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru porządkowego (adresu)

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Załatwienie w terminie 14 dni w formie zawiadomienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254  Gdańsk
Informacja ogólna
tel. 58 532 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Robót Geodezyjnych
ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk
pokój nr 2.07
tel. 58 323 68 42

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Na podstawie art. 47 a, ust. 1, pkt. 1 i ust. 5 oraz art. 47 b, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst - Dz. U. z 2016r. poz. 1629) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 02 lutego 2012r. poz. 125).

Inne informacje:

Zawiadomienie można odebrać osobiście w pokoju nr 207, na ul. 3 Maja 9 lub zostaje wysłane listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.