Zawiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru porządkowego (adresu)
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru porządkowego (adresu)

Zawiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru porządkowego (adresu)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Załatwienie w terminie 14 dni w formie zawiadomienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254  Gdańsk
Informacja ogólna
tel. 58 532 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Robót Geodezyjnych
ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk
pokój nr 2.06
tel. 58 323 68 42

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Na podstawie art. 47 a, ust. 1, pkt 1 i ust. 5 oraz art. 47 b, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst - Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 ( Dz.U. z 27 lipca 2021. Poz.1368).

Inne informacje:

Zawiadomienie można odebrać osobiście w pokoju nr 2.06, na ul. Lastadia 2 lub zostaje wysłane listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.