PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ustalenie numeru porządkowego

Ustalenie numeru porządkowego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

za pośrednictwem strony ePUAP

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego należy podpisać własnoręcznie, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Załatwienie sprawy w terminie 14 dni w formie zawiadomienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254  Gdańsk
Informacja ogólna
tel. 58 532 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

WYDZIAŁ GEODEZJI

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Lastadia 2

80-880 Gdańsk
pokój nr 1.05

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji - Referat Robót Geodezyjnych
ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk
pokój nr 2.08
tel. 58 323 68 68

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Inne informacje:

Zawiadomienie wysyłane jest listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku wniosków złożonych przez platformę ePUAP zawiadomienie wysyłane jest w postaci elektronicznej.

Zawiadomienie można odebrać osobiście w pokoju nr 2.08 w Wydziale Geodezji, ul. Lastadia 2, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - tel. 58 323 68 68.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych – RODO należy podpisać i złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego.