PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wydawanie: wypisów z rejestru i kartotek - ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz zaświadczenia o nieposiadaniu nieruchomości

Wydawanie: wypisów z rejestru i kartotek - ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz zaświadczenia o nieposiadaniu nieruchomości
Wydawanie: wypisów z rejestru i kartotek - ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz zaświadczenia o nieposiadaniu nieruchomości
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl