PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wydawanie wypisów z rejestru i kartotek - ewidencji gruntów, budynków i lokali; wyrysów oraz kopii mapy ewidencyjnej

Wydawanie wypisów z rejestru i kartotek - ewidencji gruntów, budynków i lokali; wyrysów oraz kopii mapy ewidencyjnej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl