PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

za pośrednictwem strony ePUAP

Wypełniony formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie bez konieczności wychodzenia z domu, poprzez bank, w którym mamy konto) następnie „pismem ogólnym” adresując do Urzędu Miejskiego w Gdańsku należy wysłać wypełniony i podpisany wcześniej wniosek, jako załącznik.

Uwaga. Prosimy dokonywać opłaty dopiero po otrzymaniu "dokumentu obliczenia opłaty".

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • dokument potwierdzający interes prawny (zlecenie na wycenę podpisane przez właściciela nieruchomości)

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. nr 276)

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Lastadia 2,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

Informujemy, że z uwagi na dodatkowe prace remontowe placówka bankowa Banku PEKAO S.A. przy ul. Lastadia 2 w Gdańsku pozostaje nieczynna do odwołania.

Zachęcamy do realizacji płatności za pośrednictwem strony oplaty.gdansk.pl,  przez bankowość elektroniczną lub w innej placówce bądź oddziale Banku PEKAO S.A.  Wykaz placówek bankowych oraz oddziałów Banku PEKAO S.A.  dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

na rachunek bankowy:

PROSZĘ NIE OPŁACAĆ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU.
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 68 1240 1268 1111 0010 7094 9721
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna za ...")

Termin i sposób załatwiania:

 • do 7 dni

w formie dokumentu wydanego z operatu ewidencyjnego lub z zasobu geodezyjnego

Z uwagi na różnorodny charakter dokumentów, o terminie i sposobie ich odbioru informujemy przy złożeniu zamówienia.

Zgodnie z art. 63 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego wnioski złożone drogą mailową nie będą realizowane.

Miejsce złożenia dokumentów:

W punkcie kancelaryjnym pok. nr 40 w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12;

lub po wcześniejszej rezerwacji wizyty w:

Wydział Geodezji - Referat Ewidencji Gruntów
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk

osoby fizyczne - pokój nr 0.06  tel. 58 323 67 92 bądź 93

osoby prawne - pokój nr 0.05 tel. 58 323 67 82

rzeczoznawcy majątkowi - pokój nr 0.07 tel. 58 323 68 68

złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu nieruchomości - pokój nr 0.06 tel. 58 323 67 93

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Ewidencji Gruntów
ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk
pokój nr 0.05
tel. 58 323 67 80

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. nr 276),
 • Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z 2019r. poz. 393).

Inne informacje:

- nie dotyczy -