Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego

Uwaga. Prosimy dokonywać opłaty dopiero po otrzymaniu "dokumentu obliczenia opłaty".

Wymagane dokumenty:

Wniosek zainteresowanej strony - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Formularz P + odpowiedni formularz P1,P2,P3,P4,P8

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 ze zmianami).

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 pok. 265 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

PROSZĘ NIE OPŁACAĆ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU.
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 68 1240 1268 1111 0010 7094 9721
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna za ...")

Termin i sposób załatwiania:

Termin i sposób załatwiania:

 •  do 7 dni

Forma przekazania i sposób odbioru materiałów zgodnie z pkt. 11 Formularza P
Z uwagi na różnorodny charakter dokumentów, o terminie i sposobie ich odbioru informujemy przy złożeniu zamówienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji - Referat Ewidencji Gruntów
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
osoby fizyczne - pokój nr 3 tel. 58 323 67 92 bądź 93
osoby prawne - pokój nr 138 tel. 58 323 67 82
rzeczoznawcy majątkowi – pokój nr 4 tel. 58 323 68 68

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Ewidencji Gruntów
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 138
tel. 58 323 67 80

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2017r. poz. 2101 ze zmianami),
 • Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z 2019r. poz. 393).

Inne informacje:

- nie dotyczy -