PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie dyrektora Wydziału Geodezji Beaty Gaj
Geodeta Miasta: Beata Gaj

ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk
pokój nr 1.05
nr wew. 6770
tel.: +48 58 323 67 70
Adam Rodziewicz
Z-ca dyrektora: Adam Rodziewicz

ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk
pokój nr 2.13
nr wew. 6828
tel.: +48 58 323 68 28

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wg@gdansk.gda.pl