PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Iwona Góralewska

Dyrektor: Iwona Góralewska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 266
nr wew. 6267
tel.: (+48 58) 323 62 67
fax: (+48 58) 323 65 67

grafika przedstawiająca anonimową kobietę

p.o. z-ca Dyrektora: Emilia Fierka
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 273
nr wew. 6273
tel.: (+48 58) 323 62 73
fax: (+48 58) 323 65 67

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu wydziału: wf@gdansk.gda.pl