PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Powołanie i skład na lata 2011 - 2014

Powołanie i skład na lata 2011 - 2014
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uchwała nr 87 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej wraz z regulaminem prac.

 1. prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt - Przewodniczący Gdańskiej Rady Oświatowej
 2. Ewa Kamińska - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej
 3. Beata Wierzba - Radna Miasta Gdańska
 4. dr Jerzy Wiśniewski - przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty
 5. Barbara Przychodzeń - przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 6. Dorota Granoszewska-Babiańska - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 7. Jerzy Szydłowski - przedstawiciel Sądu Okręgowego w Gdańsku
 8. Bożena Brauer - przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność? w Gdańsku
 9. Teresa Tyl - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdańsku
 10. dr hab. prof UG Maria Groenwald - przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego
 11. dr Barbara Wikieł - przedstawiciel Politechniki Gdańskiej
 12. dr hab. Paweł Zagożdżon - przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 13. Krzysztof Sarzała - przedstawiciel Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku
 14. ks. Piotr Brzozowski - przedstawiciel Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 15. Dorota Zagrodzka - przedstawiciel Gdańskiej Fundacji Oświatowej
 16. Jolanta Zabrocka - przedstawiciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 17. Monika Gołubiew-Konieczna - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 18. Maria Bemben - przedstawiciel Gdańskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków
 19. Iwona Karbownik - przedstawiciel dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk
 20. Anna Ptasińska-Wojewoda - przedstawiciel dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk
 21. Jacek Mielewczyk - przedstawiciel dyrektorów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk
 22. Krzysztof Tryniszewski - przedstawiciel dyrektorów liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk
 23. Dariusz Różycki - przedstawiciel dyrektorów szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk
 24. Lucyna Maculewicz - przedstawiciel dyrektorów poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk
 25. Elżbieta Porębska - przedstawiciel Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców
 26. Ewa Magier-Łakomy - przedstawiciel Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców
 27. Dariusz Gobis - przedstawiciel Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 28. Elżbieta Omiecińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 29. Maria Michaluk - przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku
 30. Wojciech Szczepański - przedstawiciel organizacji ?Pracodawcy Pomorza?
 31. dr Anna Hildebrandt - przedstawiciel Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
 32. Kinga Kuczyńska - przedstawiciel Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości
 33. prof. dr hab. Jan Wiśniewski - Rektor Wyższej Szkoły Bankowej - przedstawiciel niepublicznych szkół wyższych wskazany przez Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 34. Regina Białousów- Dyrektor Wydziału Edukacji UMG
 35. Maria Podgórniak - przedstawiciel powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych.

Jednogłośnie na Wiceprzewodniczącą Gdańskiej Rady Oświatowej została wybrana Dorota Zagrodzka, która uczestniczyła w pracach Rady poprzedniej kadencji, pełniąc funkcję koordynatora zespołu roboczego ds. jakości edukacji.

Członkowie Gdańskiej Rady Oświatowej będą się spotykali zgodnie z ustalonym harmonogramem. Obsługa techniczno-biurowa została powierzona Wydziałowi Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
Katarzyna Gęba - Referat Analiz i Strategii
tel. 58 323 67 30, katarzyna.geba@gdansk.gda.pl