PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz boisk dostępnych na terenie Miasta Gdańska

Wykaz boisk dostępnych na terenie Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 stały się silnym impulsem do promocji zdrowego stylu życia i przebudowy gdańskiej bazy sportowej. Od 2006 roku powstały już 103 boiska przyszkolne i osiedlowe.

Aby starsi i młodsi mogli aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny, boiska są dostępne dla lokalnej społeczności na zasadach określonych w regulaminach według ustalonych standardów.

Zobacz:

 1. Regulamin korzystania z nowych boisk szkolnych (standard) (42.5 KB)
 2. Regulamin korzystania z boisk sportowych ORLIK (standard) (44.5 KB)

Informacja o opłatach za korzystanie z niektórych obiektów sportowo-rekreacyjnych szkół i placówek oświatowych:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1534/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku.

I. "JUNIOR Gdańsk 2012"


"JUNIOR Gdańsk 2012" jest lokalną inicjatywą pomorskich przedsiębiorców i władz samorządowych. Funkcjonuje w ramach Społecznego Komitetu Wsparcia Euro 2012 w Gdańsku. Program przewiduje budowę sieci boisk przyszkolnych dzięki finansowemu wsparciu przedsiębiorców działających na terenie Pomorza. W ramach programu zaplanowano wybudowanie 16 boisk.

Boiska wybudowane w ramach programu "JUNIOR Gdańsk 2012" w latach 2009 - 2011:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Łąkowa 61), tel.58-3015431
 2. Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Wczasy 3), tel.58-3435800
 3. Szkoła Podstawowa nr 21 (ul. Na Stoku 43), tel.58-3020851
 4. Szkoła Podstawowa nr 39 (ul. Obywatelska 1), tel.58-3411960
 5. Szkoła Podstawowa nr 46 (ul. Arkońska 17), tel.58-5532723
 6. Szkoła Podstawowa nr 61 (ul. Sienna 26), tel.58-3073823
 7. Szkoła Podstawowa nr 79 (ul. Kołobrzeska 49), tel.58-5531260
 8. Szkoła Podstawowa nr 80 (ul. Opolska 9), tel. 58-5564662
 9. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (ul. Kartuska 32/34), tel.58-5206850
 10. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 (ul. Zgody II 6), tel.58-5565934
 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Krzyżanowskiego 8), tel.58-3418613
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (ul. Dobrowolskiego 6), tel.58-3479712
 13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Hallera 16/18), tel.58-3410538
 14. Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Gojawiczyńskiej 10), tel. 58-3476881
 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (ul. Chałubińskiego 13), tel. 58-3028520

Zobacz: więcej o programie "JUNIOR Gdańsk 2012"

II. "Moje boisko ORLIK 2012"


Orlik 2012 jest programem rządowym, który zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wstępnie oszacowany koszt budowy kompleksu wynosi około 1 065 000 zł netto. Finansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - 33% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 333 000 zł brutto.

Boiska wybudowane w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (2008-2011)

 1. XXI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi (ul. Kołobrzeska 77), tel.58-5571741
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (ul. Dragana 2), tel.58-3004875
 3. X Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym, (ul. Kościuszki 8B), tel.58-3414915
 4. Szkoła Podstawowa nr 77 (ul. Orłowska 13), tel.58-5562900
 5. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego (ul. Subisława 22), tel.58-7171027
 6. Szkoła Podstawowa nr 43 (ul. Beethovena 20), tel.58-3022010
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ul. Wodnika 57), tel.58-3407560
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (ul. Na Zaspę 31a), tel.58-3431306
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (ul. Głęboka 11), tel.58-3463821

III. MIASTO GDAŃSK - środki własne


Inwestycje i sukcesywna modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej są wyrazem codziennej troski o wszechstronny rozwój młodzieży, co znajduje swoje odzwierciedlenie w planach rozwoju i corocznym budżecie miasta.

Boiska wybudowane ze środków budżetu miasta od 2006 roku przy:

 1. Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi ( Marusarzówny 10), tel.58-3487662
 2. Szkole Podstawowej nr 7 (ul. Słabego 6), tel.58-3496259
 3. Szkole Podstawowej nr 12 (ul. Człuchowska 6), tel.58-7850100
 4. Szkole Podstawowej nr 14 (ul. Kartuska 126a), tel.58-3020019
 5. Szkole Podstawowej nr 15 (ul. Smoluchowskiego 13), tel. 8-5203997
 6. Szkole Podstawowej nr 16 (ul. Ubocze 3), tel.58-3090404
 7. Szkole Podstawowej nr 17 (ul. Czarnieckiego 2), tel.58-3410920
 8. Szkole Podstawowej nr 19 (ul. Hoene 6), tel.58-3067500
 9. Szkole Podstawowej nr 23 (ul. Opacka 7), tel.58-5521777
 10. Szkole Podstawowej nr 24 (ul. Lilli Wenedy 19), tel.58-3412932
 11. Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26, (ul. Karpia 1), tel.58-3012448
 12. Szkole Podstawowej nr 27 (ul. Srebrniki 1), tel.58-5507670
 13. Szkole Podstawowej nr 35 (ul. Wąsowicza 30), tel.58-5523414
 14. Szkole Podstawowej nr 38 (ul. Leśna Góra 2), tel.58-3426076
 15. Szkole Podstawowej nr 40 (ul. Stroma 19), tel.58-3090616
 16. Szkole Podstawowej nr 44 (ul. Jagiellońska 24), tel. 58-5530471
 17. Szkole Podstawowej nr 45 (ul. Matki Polki 3a), tel.58-3414713
 18. Szkole Podstawowej nr 47 (ul. Reformacka 18), tel.58-3020328
 19. Szkole Podstawowej nr 48 (ul. Burzyńskiego 10), tel.58-3469648
 20. Szkole Podstawowej nr 50 (ul. Grobla IV 8), tel. 58-3011848
 21. Szkole Podstawowej nr 56 (ul. Małomiejska 8a), tel.58-3066900
 22. Szkole Podstawowej nr 57 (ul. Aksamitna 8), tel.58-3013496
 23. Szkole Podstawowej nr 58 (ul. Skarpowa 3), tel.58-3022391
 24. Szkole Podstawowej nr 59 (ul. Modra 2), tel.58-3069699
 25. Szkole Podstawowej nr 60 (ul. Chłopska 64), tel.58-5571626
 26. Szkole Podstawowej nr 62 (ul. Kępna 38), tel. 58-3073123
 27. Szkole Podstawowej nr 67 (ul. Żabi Kruk 5), tel.58-3012745
 28. Szkole Podstawowej nr 69 (ul. Zielony Trójkąt 1), tel.58-3430502
 29. Szkole Podstawowej nr 79 (ul. Kołobrzeska 49), tel.58-5531260
 30. Szkole Podstawowej nr 80 (ul. Opolska 9), tel.58-5564662
 31. Szkole Podstawowej nr 81 (ul. Siedleckiego 140), tel.58-5527031
 32. Szkole Podstawowej nr 85 (ul. Stolema 59), tel. 58-3221525
 33. Szkole Podstawowej nr 86 (ul. Wielkopolska 20), tel.58-3099308
 34. Szkole Podstawowej nr 88 (ul. Boguckiego 44), tel.58-3080557
 35. Szkole Podstawowej nr 89 (ul. Szyprów 3), tel.58-5579822
 36. Zespole Kształcenia Przedszkolnego i Podstawowego nr 1 (ul. Tęczowa 6), tel.58-3080746
 37. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Jagiellońska 14), tel. 58-5532021
 38. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (ul. Czajkowskiego 1), tel. 58-3024604
 39. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (ul. Kłosowa 3), tel.58-3073121
 40. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (ul. Stryjewskiego 28), tel.58-3073061
 41. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (ul. Startowa 9), tel.58-5566685
 42. Gdańskiej Szkole Szermierki (ul. VII Dwór 6), tel.58-5560014
 43. I Liceum Ogólnokształcącym (ul. Wały Piastowskie 6), tel.58-3016734
 44. II i XIX Liceum Ogólnokształcącym (ul. Pestalozziego 6/7), tel.58-3414656, 58-3412902
 45. V Liceum Ogólnokształcącym (ul. Polanki 130), tel.58-5221191
 46. VIII Liceum Ogólnokształcącym (ul. Kartuska 128), tel.58-3020010
 47. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (ul. Chałubińskiego 13), tel.58-3038520
 48. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (ul. Meissnera 9), tel.58-3469432
 49. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 (ul. Krasickiego 10), tel.58-3429283
 50. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (ul. Dobrowolskiego 6), tel.58-3479712
 51. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 (ul. Topolowa 7), tel.58-3410671
 52. Zespole Szkół Łączności (ul. Podwale Staromiejskie 51/52), tel.58-3011377
 53. Zespole Szkół Morskich (ul. Wyzwolenia 8), tel.58-34393 55
 54. Państwowych Szkołach Budownictwa (al. Grunwaldzka 238), tel.58-3416467
 55. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Smoleńska 6/8), tel.58-3090506
 56. Zespole Szkół Specjalnych nr 1 (ul. Batorego 26), tel.58-3412363
 57. Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego (ul. Wrzeszczańska 29), tel. 58-5206850
 58. Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego (ul. Paganiniego) boisko osiedlowe, tel.58-5206850
 59. Pomorskich Szkołach Rzemiosł (ul. Sobieskiego 90), tel.58-3440090
 60. Ogólnopolski Operator Oświaty (ul. Sucha 29), tel.+48618436304
 61. Szkole Podstawowej Fregata (ul. Cystersów 13), tel.58-3419 49
 62. Fundacja Pozytywne Inicjatywy (ul. Traugutta 92), tel. 58 350 61 41