Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podatek od środków transportowych

A
A

Formularze do pobrania:

Uwaga: Wzory formularzy obowiązujących w latach ubiegłych, wraz załącznikami - patrz niżej.

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik DT1-A.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W terminie 1-go miesiąca od daty założenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 236
tel.: +48 58 323 65 86
             58 323 62 36

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe podatnik ma prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Inne informacje:

Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.

 


O wszelkich zmianach dotyczących podatku od środków transportowych / sprzedaż, kradzież, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika / podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni.

Zobacz również: Podatki i opłaty lokalne [ podatek od środków transportowych ]

Procedura w języku migowym