PORTAL MIASTA GDAŃSKA
trojanowska
Dyrektor: Agnieszka Trojanowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 259
nr wew. 6 258
tel.: 58 323 6 258
fax: 58 323 6 558
Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Marzeny Kamińskiej
Z-ca Dyrektora: Marzena Kamińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 257
nr wew. 6 258
tel.: 58 323 6 258
fax: 58 323 6 558

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbmp@gdansk.gda.pl