PORTAL MIASTA GDAŃSKA
trojanowska

Dyrektor: Agnieszka Trojanowska


ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 259
nr wew. 6 258
tel.: (+48 58) 323 6 258
fax: (+48 58) 323 6 558

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Marzeny Kamińskiej
Z-ca Dyrektora: Marzena Kamińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 257
nr wew. 6 258
tel.: (+48 58) 323 6 258
fax: (+48 58) 323 6 558

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbmp@gdansk.gda.pl