PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Problemy związane z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska

Problemy związane z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Procedura postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska -  https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/551638/Zarządzenie-12282_22

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • pisma mieszkańców (zarządców administracyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy),
 • powiadomienia telefoniczne lub mailowe do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej lub Gdańskiego Centrum Kontaktu.

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Sprawę załatwia się na bieżąco poprzez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejską, Gdańskie Centrum Kontaktu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a po godzinach pracy (od 16.00 do 8.00 rano dnia następnego) i w dni wolne od pracy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na podstawie zawartych umów. Odpowiedzi na pismo udziela WBiZK zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Miejsce przesłania dokumentów:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U.2020.1683 z dnia 30.09.2020 r.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 z dnia 21.04.2021 r.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2020.638 z dnia 09.04.2020 r.),
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888 z dnia 12.05.2021 r.),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021.1376 z dnia 29.07.2021 r.),
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (t.j. Dz.U.2021.2069 z dnia 17.11.2021 r.),
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z dnia 27.07.2021 r.),
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020.920 z dnia 25.05.2020 r.),
 • zarządzenie nr 1282/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie procedury postępowania z dzikimi zwierzętami w granicach administracyjnych miasta Gdańska,
 • uchwała Nr V/52/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska.

Inne informacje:

Dotyczy dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Gdańska