Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

A
A

Adres: ul. Wyspiańskiego 9A

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbizk@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj  załatwianych  spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
113

Dyrektor Wydziału - Joanna Pińska
Z-ca Dyrektora , Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego - Krzysztof Domagalski
Sekretariat
58 778 6030
58 778 6049
Referat Planowania Cywilnego 
119
Kierownik Referatu Planowania Cywilnego - Józef Rojkowski
58 778 6040
Obrona Cywilna - planowanie (szkolenie, ewakuacja ludności, budowle ochronne, logistyka, treningi systemu wykrywania i alarmowania), obronność.  Sprawy dot. dzikich zwierząt                                                                      
58 778 6041
58 778 6042
58 778 6039
Biuro Rzeczy Znalezionych
58 778 60 30
Referat Zarządzania Kryzysowego
Kierownik Referatu - Krzysztof Domagalski
115
Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Plany Zarządzania Kryzysowego i Plany Przeciwpowodziowe, Nadzór nad funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zezwolenia użycia pirotechniki, Zezwolenia lotów nad Miastem na obniżonej wysokości powyżej 3 miesięcy, Zezwolenia na przeprowadzanie imprez masowych, Zgromadzenia publiczne
58 778 6037
58 778 6038
58 778 6047

Referat Bezpieczeństwa Publicznego
113 Kierownika Referatu - Joanna Pińska
58 323 6030
120
Finanse wydziału oraz jednostek organizacyjnych Miasta
58 778 6045
58 778 6046
114

Parkingi - pojazdy odholowane i wraki

Miejski Monitoring Wizyjny

Planowanie Kryzysowe
Rozpatrywanie skarg i interpelacji.

58 778 6039

58 778 6036

58 778 6044
58 778 6034

58 778 6019

Referat Spraw Wojskowych
123 Kierownik Referatu Spraw Wojskowych - Krzysztof Pałkowski

58 778 6026

Organizacja akcji kurierskich, wydawanie decyzji w ramach świadczeń na rzecz obrony. Uznanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, za żołnierzy samotnych oraz uznawanie przez osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
123

Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, poszukiwanie osób, które nie zgłosiły sie do kwalifikacji wojskowej.

Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, poszukiwanie osób, które nie zgłosiły sie do kwalifikacji wojskowej. Reklamowanie pracowników Urzędu od obowiązku służby wojskowej.

58 778 6025

58 778 6027

Samodzielne stanowiska
120
Nadzór nad ochroną przeciwpożarową jednostek miejskich.
Nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych
58 778 6045
58 778 6046
17
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (Sala Dyspozytorska)
Służba dyżurna MCZK
58 778 6000
58 778 6001
58 778 6029