Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zostań rodziną wspierającą niepełnosprawne dziecko i jego rodzica!

Z serca, bezinteresownie pomagasz rodzicom z niepełnosprawnym dzieckiem, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w codziennych obowiązkach? Są mniej samodzielni, nieporadni, może samotni więc wspierasz ich doświadczeniem i opieką nad malcem. Uzyskaj status rodziny wspierającej, co zapewni m.in. zwrot niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem.

A
A

Gdański MOPR zaprasza do współpracy otwartych ludzi, którzy już pomagają mniej zaradnym rodzicom i ich niepełnosprawnym dzieciom w wypełnianiu codziennych obowiązków lub chcieliby to robić. Czekamy też na zgłoszenia od podopiecznych Ośrodka, którzy z racji wychowywania niepełnosprawnego malucha mają pomoc w opiece nad nim od znajomych, sąsiadów, czy innych życzliwych ludzi z otoczenia. Udzielający wsparcia potrzebującym mogą zyskać formalny status rodziny wspierającej (r.w.). Na podstawie zawartej z MOPR umowy otrzymają wówczas zwrot niektórych, poniesionych kosztów opieki np. zakupu niezbędnych środków higienicznych, zabawek, książek dla malca. Także kupna biletów do kina, na basen, organizacji wycieczki. W przypadku opieki nad dzieckiem (lub dziećmi) niepełnosprawnym można dostać miesięcznie do 450 zł zwrotu wydatków. W trakcie sprawowania opieki rodzina wspierająca współpracuje również z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym. Takie kompleksowe działanie na rzecz potrzebującej rodziny owocuje wymiernymi efektami. Mobilizuje, ale i daje wytchnienie rodzicom niepełnosprawnych dzieci.

 - Można świetnie, z pełnym zaangażowaniem pomagać np. potrzebującym sąsiadom z dziećmi, współpracując jednocześnie z instytucją pomocy społecznej - mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Kwestię r.w. reguluje ustawa o „Wspieraniu rodziny” z 2011 roku oraz ustawa „Za życiem” z 2016 roku.   Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej podpiszą z MOPR umowę, określającą m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Warunek, zainteresowani wspierać mają gdańszczan (klientów Ośrodka) ze swego najbliższego otoczenia.

 

Dowiedz się więcej!

Informacji o uzyskaniu statusu rodziny wspierającej udziela p. Elżbieta Omiecińska, tel. 58 347 82 85 lub kom. 797 909 118, MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Szczegóły także u pracowników w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach – adresy punktów dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl  

Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku