Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

XI Plenarne Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców

Budowa szkoły i przedszkola współpracy jest tematem najbliższego, XI Plenarnego Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców, które odbędzie się w środę, 24 października w godzinach od 17 do 19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Hallera 16/18.

A
A

Program Forum przewiduje dyskusję m.in. na temat projektu „szkoła bez szkoły”, roli rodziców w tworzeniu Programu wychowawczo-profilaktycznego oraz metodologii nauczania pierwszej pomocy i dydaktyki promocji zdrowia. Uczestnicy Forum mają też rozmawiać  na temat pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach.

W Gdańsku, Mieście wolności, solidarności, otwartości i równości kierujemy się ideą budowania jakości edukacji opartej na oddolnych inicjatywach całych społeczności, bez wykluczania kogokolwiek, w myśl priorytetu Szkoły i przedszkola współpracy – zapewnił zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk w liście skierowanym do rodziców i opiekunów uczniów i przedszkolaków.

Jednocześnie prezydent podziękował za aktywność i współpracę dla dobra gdańskich placówek oświatowych. - Po pierwszych spotkaniach z wychowawcami w klasach, wybraliście bądź zostaliście Państwo wybrani, aby reprezentować dany oddział w Radzie Rodziców, czy Radzie Szkoły – podkreślił. 

Zaproszenie na XI Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców
Zaproszenie na XI Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców
mat. promocyjne UM w Gdańsku
Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy