PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wystartował Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca

Rusza nabór do tegorocznej edycji Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Prace dowolnego gatunku, objętości i tematyki można składać do 31 sierpnia br. Nagrodą jest wydanie drukiem nagrodzonego utworu. Organizatorem konkursu jest miasto, operatorem Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

A
A

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.  Do Konkursu można zgłaszać utwory o dowolnej objętości i tematyce.  Mogą to być zbiory wierszy, opowiadań, wspomnień, esejów, a także powieści, utwory dramatyczne czy reportaż. Zgłaszany do konkursu utwór nie może być wcześniej publikowany.

Szczegóły składania prac konkursowych

Zgłoszony do udziału w konkursie utwór należy składać w formie komputerowego wydruku (nie będą przyjmowane rękopisy i maszynopisy), w trzech jednakowych egzemplarzach. Dodatkowo, do zgłoszenia należy dołączyć egzemplarz w wersji elektronicznej (format doc, pdf) – na płycie CD lub pendrivie.  Utwór zgłoszony do udziału w konkursie musi być obowiązkowo oznakowany dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą (kodem konkursowym), umieszczoną w prawym górnym rogu na pierwszej stronie utworu. W osobnej, zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi i czytelnie podpisany formularz Oświadczenia i Zgody Uczestnika Konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz oświadczenia znajdują się na stronie WiMBP

Pracę należy dostarczyć lub przesłać do 31 sierpnia na adres:

  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, z dopiskiem „Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca”.

Organizatorem konkursu jest miasto Gdańsk, operatorem Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Od 30 lat

Gdański Konkurs Literacki organizowany jest od 1991 roku. Jego inicjatorem był Bolesław Fac, i to właśnie jego nazwiskiem nazwano konkurs w 2002 roku. W 2020 roku podczas kwietniowej sesji Rady Miasta, radni przyjęli uchwałę o zmianie nazwy z Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca – taka nazwa funkcjonowała do wiosny – na Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca.

Bolesław Fac – patron nagrody

Patron nagrody, Bolesław Fac (1929–2000) był prozaikiem, poetą i tłumaczem. Debiutował w 1956 r. wierszami na łamach studenckiego dwutygodnika „Kontrasty”. W 1959 r. wydał pierwszą książkę poetycką „Gotyk dźwięku”. Animator życia literackiego i kulturalnego. Współtwórca teatru studenckiego Kontrapunkt przy Akademii Medycznej w Gdańsku, Grupy Literackiej „Seledyn” (1956–1957), literacko-artystycznej grupy studenckiej Szkoła Grafomanów (1957–1960). Autor kilkunastu tomików wierszy, siedmiu powieści (m.in. „Misja specjalna”, „Damroka”, „Aureola, czyli powrót do Wrzeszcza”, „Wspólne zmartwienia”), sztuk teatralnych, przekładów z literatury niemieckiej. Od roku 1960 członek Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, w latach 1981–1983 jego prezes. W 1966 r. wiceprzewodniczący Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 

W razie pytań, informacji udzielają:

  • Iwona Joć-Adamkowicz (sekretarz) – iwona_joc@wbpg.org.pl (tel. 58 301-48-11 wew. 227)
  • Małgorzata Szemelfejnik – malgorzata_szemelfejnik@wbpg.org.pl (tel. 58 301-48-11 wew. 210)
Marta Formella (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy