Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wyraź swoje zdanie na temat Modelu na rzecz Równego Traktowania

Do 11 czerwca potrwają konsultacje społeczne Modelu na rzecz Równego Traktowania. Swoje opinie i uwagi może wyrazić każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Gdańska. Zapraszamy również na swa spotkania 5 i 6 czerwca, podczas których będzie okazja aby porozmawiać z liderami grup pracujących w Modelu.

A
A

Od września 2017 roku do maja 2018 roku trwały prace nad Modelem na rzecz Równego Traktowania. Blisko 100 osób i organizacji zaangażowanych było w wypracowanie diagnoz i rekomendacji, które sprawią, że Gdańsk będzie miejscem przyjaznym dla każdej osoby bez względu na jej płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe oraz religię lub bezwyznaniowość.

Na przełomie kwietnia i maja odbyły się konsultacje społeczne 175 rekomendacji do zmian w polityce miejskiej. Jednocześnie trwały konsultacje wewnętrzne w jednostkach i spółkach miejskich.
Nowa lista rekomendacji liczy już 178 pozycji i ponownie poddana zostanie pod konsultacje społeczne, tym razem jako jedna z 11 części Modelu na rzecz Równego Traktowania.

Konsultacje potrwają do 11 czerwca 2018 roku.
Całość Modelu, który podlega konsultacjom oraz potrzebne druki znajdują sie na stronie:

www.gdansk.pl/dialog-obywatelski

Uwagi do Modelu zgłaszać można na dwa sposoby:

  • przez formularz dostępny na powyższej stronie, złożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w Wydziale Rozwoju Społecznego lub wysłany drogą elektroniczną na adres email:  borowiak@gdansk.gda.pl.
  • w czasie spotkań z mieszkańcami i mieszkankami:
    • 5 czerwca (wtorek) w godzinach 18:00 – 20:00, w auli IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ulicy Wilka-Krzyżanowskiego 8,
    • 6 czerwca (środa) w godzinach 18:00 – 20:00, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2, przy ulicy Kartuskiej 32/34,

Spotkanie konsultacyjne poprowadzą liderzy i liderki grup pracujących w Modelu, którzy przedstawią jego części, w szczególności diagnozy potrzeb i trudności grup, wokół których pracował Model oraz rekomendacje z nich wynikające.

Rekomendacje przypisane zostały do 6 obszarów funkcjonowania miasta: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska, Zdrowie Publiczne i Sport, Kultura i Czas Wolny, Edukacja, obszar komunalny i przestrzenny złożony z Programów Operacyjnych Mobilność i Transport, Przestrzeń Publiczna oraz Infrastruktura, a także obszar gospodarczy złożony z Programów Operacyjnych Atrakcyjność Inwestycyjna oraz Przedsiębiorczość i Innowacyjność.

 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy