PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wrzesień miesiącem świadomości chorób nowotworowych u dzieci

Gdańsk dołączył do globalnej kampanii „Złoty Wrzesień”. W ramach solidarności z dziećmi zmagającymi się z nowotworami, ich rodzinami, ale też tymi, którzy wygrali z chorobą, na złoto zostaną podświetlone miejskie obiekty.  

A
A

Złotą barwą rozbłysną fontanna Neptuna, dźwig na stoczni, koło widokowe Amber Sky i stadion Polsat Plus Arena Gdańsk. Do akcji w całej Polsce dołączyły takie charakterystyczne obiekty jak m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, katowicki Spodek, stadiony we Wrocławiu, Lublinie i Toruniu czy opera w Katowicach.

W Gdańsku obiekty będą podświetlone od zmierzchu do świtu w dniach 20-26 września. Polsat Plus Arena Gdańsk rozbłyśnie tylko pierwszej nocy trwania akcji, 20 września. 

Złoty wrzesień kwadrat
Złoty wrzesień kwadrat
brak autora

Wielkie wyzwanie

Walka z chorobami nowotworowymi to jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku, a wrzesień to miesiąc świadomości raka wieku dziecięcego, to czas zwrócenia uwagi na te problem w skali globalnej i europejskiej.

W Polsce rocznie diagnozowanych jest ponad 1000 przypadków raka u dzieci, a w Europie około 35 000. Nowotwory są dziś główną przyczyną śmierci wskutek choroby wśród dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia. W samym 2020 roku, na terenie UE, chorobę zdiagnozowano u ponad 15 500 dzieci i nastolatków, a ponad 2000 młodych pacjentów zmarło na raka.

Należy zaznaczyć, iż istnieją znaczące różnice między nowotworami występującymi u dzieci i u dorosłych pod względem rodzaju nowotworu, jego szybkości rozprzestrzeniania się oraz metody leczenia. Do czasu diagnozy 80% nowotworów u dzieci rozprzestrzenia się na inne części ciała, natomiast w przypadku dorosłych odsetek wynosi 20%.

Złoty wrzesien 2 kwadrat

Plan walki z rakiem

Aby skutecznie walczyć z nowotworami, podejmowanych jest szereg działań na poziomie ogólnoeuropejskim. Opublikowany w tym roku Europejski plan walki z rakiem jest przełomowym etapem tworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, która ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej  jak najlepszy dostęp do leczenia, odpowiednią opiekę oraz przeciwdziałać czynnikom wpływającym na zachorowania.

Jeszcze w tym roku Komisja Europejska zainauguruję „Inicjatywę na rzecz pomocy dzieciom chorym na raka” której celem jest zapewnienie , aby dzieci miały dostęp do szybkich i optymalnych form wykrywania, diagnostyki, leczenia i opieki. Nowa sieć kompleksowych ośrodków onkologicznych umożliwi wymianę najlepszych praktyk i standardów opieki nad dziećmi chorymi na nowotwór, uzupełniając działania podjęte w ramach nowych europejskich sieci referencyjnych.

„Inteligentna karta osoby żyjącej z rakiem lub wyleczonej” to z kolei instrument, który będzie uwzględniać specyficzną sytuację dzieci żyjących z rakiem lub wyleczonych , w tym długoterminowe monitorowanie skutków i potencjalnej toksyczności leczenia, rehabilitację, wsparcie psychologiczne, moduły edukacyjne, łączność z pracownikami służby zdrowia oraz informacje na temat wcześniejszej historii klinicznej.

Zaktualizowany europejski system informacji o raku będzie zawierał specjalnie dostosowaną sekcję poświęconą nowotworom dziecięcym, która ułatwi monitorowanie i dalsze badania.

Przegląd rozporządzeń w sprawie sierocych produktów leczniczych i produktów leczniczych stosowanych w pediatrii pozwoli poprawić warunki prowadzenia badań nad nowymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu nowotworów występujących w populacji pediatrycznej.

W 2022 roku zostanie ustanowiona „unijna sieć młodzieży żyjącej z rakiem lub wyleczonej” która będzie łączyć młode osoby walczące z rakiem lub wyleczone i ich rodziny, a także formalnych i nieformalnych opiekunów. Szczególna uwaga poświęcona będzie działaniom ograniczającym niekorzystny wpływ raka na edukację dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą nowotworową.

Inicjatywa “nowotwory dziecięce oraz nowotwory u nastolatków i młodych dorosłych: zwiększenie częstotliwości i jakości leczenia’ w ramach programu Horyzont Europa, pozwoli lepiej zrozumieć, jak wyglądają inicjacja i progresja choroby nowotworowej, oraz przyspieszyć zmiany w zakresie opieki nad dziećmi chorymi na raka dzięki danym opartym na dowodach, pozwalającym na uzyskanie postępu w diagnostyce, leczeniu i wsparciu osób żyjących z rakiem lub wyleczonych.

Na działania mające na celu walkę z nowotworami Unia Europejska przeznaczy w najbliższym czasie łącznie około 4 miliardy euro.

Złoty Wrzesień

Kampania „Złoty Wrzesień” ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat nowotworów wieku dziecięcego oraz  okazanie solidarności i wsparcia dla dzieci walczących z rakiem, ich rodzin, opiekunów oraz osób, które pokonały chorobę. Biorą w niej udział organizacje, samorządy i podmioty prywatne z całego świata. W ubiegłym roku do kampanii przyłączył się Parlament Europejski, a do akcji przyłącza się coraz więcej miast i regionów z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym z Polski. Zagadnienia związane z nowotworami dzieci znalazły szczególne miejsce w opublikowanej w tym roku Europejskiej strategii walki z rakiem, która jest jednym z kluczowych priorytetów Unii Europejskiej.

Organizatorem kampanii w Polsce jest Koordynator Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka Ewa Kopacz, we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej, któremu przewodniczy prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

Złota wstążka, która jest symbolem kampanii, nawiązuje do najcenniejszego kruszcu i reprezentuje największą wartość - zdrowie dzieci. Partnerzy kampanii, w geście solidarności, rozświetlają na złoto charakterystyczne dla danego regionu budynki.

Akcja w Polsce potrwa od 20 do 26 września.

Marta Formella (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy