PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wakacyjny Staż 2024 - nabór fundatorów staży

Wakacyjny Staż 2024 - nabór fundatorów staży
To już 22 lata od kiedy Gdańsk rozpoczął realizację projektu Wakacyjny Staż. Podobnie jak w poprzednich latach, w pierwszej kolejności poszukiwani będą fundatorzy stażów. Mogą nimi zostać firmy, instytucje lub inne organizacje, które zatrudnią stażystów na co najmniej 30 dni za wynagrodzenie nie niższe niż 2 900 zł brutto za miesiąc.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
aaa(1)

Wakacyjny Staż to projekt, który pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie stanowi on również szansę na zdobycie stałego zatrudnienia. W tym roku projekt będzie realizowany już po raz 22. Projekt Wakacyjny Staż 2024 organizowany jest przez miasto Gdańsk we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu.

Poszukiwani fundatorzy

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na co najmniej miesiąc w okresie od 1 lipca do 30 września 2024 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimalnej 2900 zł brutto za miesiąc stażu, w wymiarze co najmniej 100 godzin.

Firmy zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i przesłania na adres wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl deklaracji uczestnictwa wraz z logo firmy w wersji elektronicznej, z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2024 – deklaracja uczestnictwa”. Termin zgłoszenia mija 22 marca 2024 r. Fundatorzy staży proszeni są o samodzielne wypełnienie „Oferty stażu” na stronie projektu, w terminie najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r. Lista fundatorów staży wraz z ofertami zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu do dnia 29 marca 2024 r.

Praktyczne umiejętności

W ramach Projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach.

W ubiegłym roku zarejestrowano ponad 700 zgłoszeń uczestników na 230 miejsc stażowych. Tegoroczna edycja „Wakacyjnego Stażu” obejmuje kilka etapów:

  • marzec - nabór fundatorów staży
  • Kwiecień - przyjmowanie zgłoszeń uczestników na stronie projektu Wakacyjny Staż
  • Maj - rekrutację kandydatów

Wypracuj przyszłość

Równolegle miasto prowadzi IX edycję projektu zawodowych staży całorocznych „Wypracuj Przyszłość". Ich celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, ułatwiającego im znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy. Projekt wspiera również firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje w poszukiwaniu stażystów oraz nowych pracowników. Do projektu można przyłączyć się w każdym momencie jego trwania, a staże mogą być realizowane w okresie całego roku. Fundator samodzielnie określa czas oraz formę zatrudnienia stażysty, przy czym zgodnie z regulaminem projektu okres trwania stażu to minimum jeden miesiąc, w wymiarze co najmniej 100 godzin. Regulamin projektu dostępny na stronie Wypracuj Przyszłość.