Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

W sobotę - Plenarne spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Według GUS, w grudniu 2017 r. w Gdańsku było ponad 2,2 tysiąca organizacji pozarządowych. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w ostatnich latach znacząco wzrosła. Tylko w tym roku miasto zleciło im do wykonania zadania o łącznej wartości ponad 54 mln zł. Podsumowanie współpracy miasta i organizacji – to jeden z celów jutrzejszego dorocznego Plenarnego Spotkania Gdańskich Organizacji Pozarządowych.

A
A

Spotkanie z udziałem m.in. prezydenta Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 24 listopada w godzinach od 9.30 do 15 w siedzibie gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Jagiellońskiej 11. Planowane są m.in. warsztaty podnoszące wiedzę osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone też przygotowaniu oferty konkursowej na zadania publiczne; wybrane zostaną nowe osoby, przedstawiciele III sektora do komisji konkursowych w mieście.

 

Miasto zleca organizacjom pozarządowym zadania dotyczące m.in. pomocy społecznej (np. rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej), profilaktyki i promocji zdrowia, kultury, bezpieczeństwa, rozwoju wolontariatu, ekologii oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.grop.pl i www.gdansk.pl w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy