PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ustalenia po spotkaniu władz miasta i Portu Gdańsk

Ustalenia po spotkaniu władz miasta i Portu Gdańsk
Port będzie codziennie kontrolował pracę firm, które składują węgiel. A służby, Policja, ITD i Straż Miejska wrócą z codziennymi kontrolami ciężarówek wożących surowiec. Nadal składy węglowe będą zobowiązane do polewania hałd specjalnymi płynami. To główne ustalenia po naradzie w urzędzie miejskim.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zastępca prezydent Gdańska Piotr Grzelak i prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Dorota Pyć spotkali się w sprawie pyłu węglowego. Uczestniczyli w nim także specjaliści z obu instytucji. Prezydent Piotr Grzelak, w imieniu prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, wyraził oczekiwanie skuteczniejszych działań.

Spotkanie Piotra Grzelaka i jego współpracowników z przedstawicielami Zarządu Portu Gdańsk. fot. Piotr Wittman gdansk.pl

- Deklarujemy pełnie wsparcie ze strony miasta, ale oczekujemy skuteczności i konkretnego planu na polepszenie sytuacji - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska. Umówiliśmy się na kolejne spotkania, będziemy stale monitorować sytuację. Polewanie hałd z węglem wodą i specjalnymi płynami, restrykcyjne kontrole przewoźników i składów węglowych na terenie Portu będą codziennością.

W naradzie udział wzięli także przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Zapewnili Zarząd Portu o wzmożonych kontrolach ciężarówek pod kątem zabezpieczenia plandekami przewożonego węgla. Zgodnie z art. 61, punk 5 Prawa o Ruchu Drogowym: „Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.”

- Port Gdańsk dołoży należytej staranności w celu zminimalizowania i docelowo wyeliminowania emisji pyłu węglowego związanej z przeładunkiem węgla. Tylko w tym roku Zarząd Portu wraz z kontrahentami wydał 4 mln zł na zraszanie hałd, zamiatanie i polewanie dróg, kurtyny wodne, czy pokrywanie hałd roztworem z polimerów. Nasze służby jeszcze bardziej zintensyfikują kontrole na terenie Portu. Wzmożone działania zapewnią wyższą skuteczność tak, aby zrównoważyć istniejącą sytuację, mając na celu dobro mieszkańców i środowiska – mówi Dorota Pyć, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Zminimalizowanie wpływu pylenia węgla na mieszkańców dzielnic sąsiadujących z Portem jest kwestią priorytetową, dlatego władze Gdańska będą monitorowały sytuację i przyglądały się dalszym działaniom zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.