PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uroczystości 84. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

Uroczystości 84. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów
Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kombatanci wojenni, samorządowcy, żołnierze i harcerze uczczą 84. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. Uroczystość odbędzie się w środę, 27 września, o godzinie 17.00 przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej rozpocznie 84. rocznicę historycznego wydarzenia. Podczas części oficjalnej, planowane jest m.in. wystąpienie Piotra Kryszewskiego, zastępcy prezydent Gdańska. Uczestnicy obchodów będą mogli wziąć  udział w modlitwie, wysłuchać apelu pamięci i pieśni patriotycznej. Uroczystość zakończy złożenie wiązanek przy Pomniku PPP oraz złożenie kwiatów przy pobliskim Pomniku Harcerek i Harcerzy Miasta Gdańska potocznie nazwanym Pomnikiem Harcerstwa.

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne powstało w nocy z 26 na 27 września 1939 roku, w Warszawie. Początkiem było utworzenie Służby Zwycięstwu Polski (SZP), która dwa miesiące później przekształcona została w Związek Walki Zbrojnej, a następnie - w lutym 1942 r. - w Armię Krajową (AK). PPP miało tajne struktury - zarówno cywilne, jak i wojskowe. Podlegało Rządowi RP na uchodźstwie. Działało na terytorium państwa polskiego  okupowanym przez III Rzeszę i ZSRR. Była to największa tego typu organizacja podziemna na obszarze Europy, zajętym przez reżimy totalitarne. Pod koniec 1942 roku AK liczyła około 200 tys. członków.

Harcerze w konspiracji

Szare Szeregi to kryptonim konspiracyjny Związku Harcerstwa Polskiego, podczas okupacji niemieckiej, w latach II wojny światowe. Powołano je 27 września 1939 r. w Warszawie. Szare Szeregi współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną AK. Szare Szeregi w połowie 1944 roku skupiały ponad 15 tys. członków, w tym 7 tys. harcerek.

Zmiany w ruchu drogowym

W związku z przygotowaniami do uroczystości oraz samym wydarzeniem ul. Targ Rakowy od godz. 18.00 26 września (we wtorek) do 27 września (w środę) do godz. 18.30 zostanie wyłączony z ruchu. Obowiązywał będzie również zakaz zatrzymywania się na miejscach postojowych wzdłuż tej ulicy.