Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Uczniowie mogą pomóc opiekunom rodzinnym

„Opiekun rodzinny – nie musi być sam” – to hasło kampanii społecznej Fundacji Hospicyjnej, organizowanej już po raz trzeci w celu zwrócenia uwagi na potrzebę wsparcia osób opiekujących się swoimi bliskimi w domach. Bardzo ważnym elementem wsparcia opiekunów są wolontariat i relacje sąsiedzkie, w ramach których mogą oni liczyć na pomoc. Aby kształtować takie zaangażowanie również wśród uczniów, Fundacja Hospicyjna po raz pierwszy ogłosiła dla nich konkurs na tekst, w którym pokażą, że w swoim otoczeniu zauważają opiekunów rodzinnych, ich codzienne potrzeby i zadania, a także zaproponują formy przyjścia im z pomocą. Tytuł konkursu brzmi: „Opiekun rodzinny – bohater, któremu mogę pomóc”.

A
A

Według badań z 2004 r. samych opiekunów osób starszych w Polsce było wówczas blisko 2 mln, a liczba ta wciąż rośnie. Pamiętajmy, że opiekunami rodzinnymi są zarówno rodzice zajmujący się niepełnosprawnymi i ciężko chorymi dziećmi, jak i dorośli (w tym seniorzy) wspierający swoich niesamodzielnych rodziców, małżonków albo partnerów.

– Wiemy, że dzieci mają w sobie ogromną wrażliwość, a także wyobraźnię, która nam, dorosłym, może dać inspirację do działania. Często spotykamy się z uczniami gdańskich szkół przy okazji akcji charytatywnych, w które chętnie się włączają. Ich otwartość na różne sprawy, czasami niełatwe, zachęciły nas do organizacji tego konkursu – mówi Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej.

Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VIII) i gimnazjalistów. Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa ich uczniów do 20 grudnia 2018 r. przez wysłanie odpowiedniego formularza na adres: konkurs@hospicja.pl. Pierwszy, szkolny etap konkursu trwa do 30 stycznia 2019 r.; następnie szkoły, w terminie do 7 lutego 2019 r., przesyłają do Fundacji wybrane prace do etapu ogólnopolskiego. Nazwiska laureatów, dla których przewidziane zostały nagrody rzeczowe, ogłoszone zostaną 28 lutego 2019 r. Szczegóły i regulamin konkursu na stronie: www.opiekunrodzinny.pl, www.fundacjahospicyjna.pl.

„Opiekun rodzinny – nie musi być sam” – to hasło kampanii społecznej Fundacji Hospicyjnej
„Opiekun rodzinny – nie musi być sam” – to hasło kampanii społecznej Fundacji Hospicyjnej
mat. prasowy


Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy