PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Twoja twórcza przestrzeń

A
A

Tworzysz? Nie masz miejsca na swoją pracownię? Skorzystaj z programu Gdańskie Otwarte Pracownie, wynajmij lokal komunalny na preferencyjnych warunkach i stwórz swoją twórczą przestrzeń. Do wyboru jest pięć miejsc na terenie miasta. Wnioski można składać do 24 stycznia.

 

Wystawa Anny Królikiewicz, Tajna Galeria
Wystawa Anny Królikiewicz,
Tajna Galeria

Program kierowany jest do lokalnych artystek i artystów. Dzięki niemu mogą uzyskać przestrzeń dla siebie, ale też stworzyć miejsce spotkań z kulturą i sztuką dla mieszkańców. W Gdańskich Otwartych Pracowniach odbywają się wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne czy pokazy filmów.

Łącznie w ramach programu uruchomionego w 2017 roku wynajęto już osiem lokali, w różnych dzielnicach miasta.  Do tej pory otwarte pracownie pojawiły się już w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach czy Przeróbce.

Wśród twórców, którzy skorzystali z programu znaleźli się  między innymi  Marcin Zawicki, który otworzył Tajną Galerię we Wrzeszczu czy malarka i artystka multimedialna, Honorata Martin. Jej pracownia znajduje się na Biskupiej Górce. Z kolei na Stogach, swoją pracownię otworzył Wiliam Malcolm.

Teraz twórcy mogą wybierać spośród pięciu kolejnych. Dwa z nich znajdują się w Śródmieściu, dwa we Wrzeszczu Górnym i jeden w Oliwie.

Najemcy mogą skorzystać ze specjalnych stawek czynszu pod warunkiem, że swoją przestrzeń będą udostępniać mieszkańcom, np. organizując dla nich warsztaty czy wystawy. Umowa najmu zawierana jest na pięć lat, a po tym czasie najemca ma pierwszeństwo do wynajmu.

Koszty najmu w ramach Gdańskich Przestrzeni Otwartych ustalono na poziomie:

  • 2,89 zł/m2 dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu
  • 8,67 zł/m2  dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu.

By starać się o pracownię musisz spełnić następujące warunki:

- działalność artystyczna lub twórcza musi być prowadzona w lokalu przez ciebie osobiście;
- jeżeli planujesz działalność niezarobkową, to dochody z tej działalności, w całości powinny być przeznaczane na działalność statutową
- przedstaw harmonogram czasowego udostępnienia pracowni dla publiczności;
- uwzględnij w planie działania spójne z celami programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030
- być mieszkanką lub mieszkańcem Gdańska lub prowadzić działalność artystyczną w Gdańsku.

W tej edycji do wykorzystania Gdańskie Nieruchomości wytypowały pięć komunalnych lokali użytkowych:

1) al. Grunwaldzka 52

2) ul. Długie Ogrody 51 i 51 A
3) ul. Gdyńskich Kosynierów 10
4) ul. Generała De Gaulle’a 2 A
5) ul. Hołdu Pruskiego 1/1 A.

Koordynatorami programu są Gdańskie Nieruchomości oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Oferty można składać do 24 stycznia do godziny 15.00 w Kancelarii Działu Nieruchomości (I piętro) przy ul. Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku.

Najemców wybiera Prezydent Gdańska na kierując się opinią sześcioosobowej Komisji, w skład której wchodzą: przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej.

Potencjalni najemcy powinni zapoznać się ze stanem technicznym lokali. W tym celu należy skontaktować się z właściwymi Biurami Obsługi Mieszkańców. Informacje odnośnie składania ofert można uzyskać w Gdańskich Nieruchomościach, pod numerem telefonu 58 309 10 13 lub drogą elektroniczna pisząc na adres un@nieruchomoscigda.pl

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.