PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szlachetni ludzie są w organizacjach pozarządowych

Szlachetni ludzie są w organizacjach pozarządowych
Zachęcamy do posłuchania podcastu na stronie internetowej „Ludzie z misją”. Prezentuje ona już nie tylko pracowniczki, pracowników gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, szczególnie zaangażowanych w niesienie wsparcia mieszkankom i mieszkańcom. Przybliża też sylwetki laureatów nagrody „Ludzie z misją”, ustanowionej w 2024 roku dla wyjątkowych, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka osób, pracujących w organizacjach pozarządowych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podcastu można posłuchać na stronie internetowej „Ludzie z misją”.

Nagrodę „Ludzie z misją” ustanowił w br. MOPR dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych, które współdziałając z Ośrodkiem realizują zadania Gminy Miasta Gdańska dla mieszkanek i mieszkańców. Chodzi zwłaszcza o współpracę dotyczącą prowadzenia wsparcia: dla rodzin w kryzysach; dla pieczy zastępczej; osób z niepełnosprawnościami; dzieci i młodzieży; osób w bezdomności; cudzoziemców. W końcu lutego br., podczas uroczystości w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę – statuetkę i gratyfikację finansową – za osiągnięcia i szczególny charakter pracy przyznano pięciu laureatkom. Wyboru dokonała Kapituła „Ludzi z misją”. W jej skład weszli przedstawiciele MOPR oraz Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Statuetka nagrody Ludzie z misją dla osób z organizacji pozarządowych - fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl.JPG
Statuetka nagrody ,,Ludzie z misją". 
fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl

Nietuzinkowi społecznicy - w podcaście

Historię swojej ścieżki zawodowej, wielkiego zaangażowania w pomoc dla osób, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej, opowiadają w podcaście laureatki nagrody „Ludzie z misją”. To opowieści o szukaniu najlepszych rozwiązań, by jeszcze skuteczniej wspierać potrzebujących. To historie inspirujące, budujące, pełne życiowej mądrości i szczere. Posłuchajcie uhonorowanych pań:

  • Alicji Durbacz z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Laureatka od 20 lat skutecznie wspiera osoby w bezdomności. Przygotowała podwaliny do pracy socjalnej, realizowanej we wszystkich noclegowniach i schroniskach TPBA w Gdańsku. Wobec podopiecznych i współpracowników jest życzliwa, empatyczna, a przy tym profesjonalna;
  • Elżbiety Leśniewskiej z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Laureatka od 2006 roku z determinacją i zaangażowaniem, pracując w organizacji pozarządowej, wspiera dzieci i młodzież. Kilkanaście lat kieruje Świetlicą Środowiskową „Grodzisko” w Gdańsku, dbając, aby była to placówka sprzyjająca rozwojowi wychowanków. Udało jej się stworzyć miejsce, w którym panuje serdeczna, rodzinna atmosfera;
  • Wiolety Pacak-Rygielskiej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Laureatka od wielu lat pełni funkcję dyr. Centrum Pomocowego Jana Pawła II. Jest niezwykle wrażliwa, otwarta na potrzeby zwłaszcza osób starszych. W swojej pracy szuka najlepszych rozwiązań na trudności, z którymi borykają się seniorki i seniorzy, ale też ich opiekunowie oraz rodziny;
  • Doroty Czernik z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. Laureatka od 30 lat pracuje w sektorze pomocy społ., koordynuje działania i osobiście angażuje się w proces przekształcania systemu pieczy zastępczej w Gdańsku. Jej zaangażowanie nie zna granic, otaczając opieką i wychowaniem wiele pokoleń dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej;
  • Jolanty Lipińskiej z Gdańskiej Fundacji „I Ty Możesz Wszystko”. Laureatka od 39 lat pracuje w instytucjach i organizacjach działających w obszarze pomocy społecznej. Od 2011 roku współtworzy Gdańską Fundację „I Ty Możesz Wszystko”. Jest społecznikiem z urodzenia, nieustającą animatorką społeczności lokalnej. W swoim dorobku posiada wiele zrealizowanych inicjatyw z zakresu aktywizacji zwłaszcza osób starszych oraz z niepełnosprawnościami.

Przypomnijmy, że strona internetowa „Ludzie z misją” powstała w 2020 roku, by m.in. pokazywać specjalistów MOPR szczególnie zaangażowanych w pracę dla drugiego człowieka, ale też innych wspaniałych, nietuzinkowych gdańskich społeczników.