Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Studenci stworzyli projekty nowego Dworca PKS i zagospodarowania Blaszanki

We wtorek 25 czerwca, o godz. 11.00 na dziedzińcu Heweliusza Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, ogłoszono wyniki konkursu na nowy Dworzec PKS przy ul. 3 maja i zagospodarowanie rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Na konkurs wpłynęły 32 prace, a pula nagród wynosiła 20 tys. złotych.

A
A
279950_2019_06_25_konkurs_projekt_021_grzegorz_mehring_wwwgdanskpl.JPG
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl
 

Takie konkursy są poligonem, polem doświadczalnym zarówno dla studentów, jak i dla nas. W tych projektach jest wiele ciekawych pomysłów, odwagi i fantazji.– mówi Barbara Szczerbowska, Kierownik Referatu Planów i Marketingu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Studencki Konkurs Architektoniczny jest organizowany przy współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W tym roku, na 11 edycję, wpłynęły 32 prace.

Od 2006 roku, każda edycja stawia przed studentami wyzwanie na rozwiązanie bieżących problemów z dziedziny urbanistyki i architektury Gdańska. Autorzy najlepszych z nich otrzymują nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. W poprzednich latach, przedmiotem prac studentów, były między innymi: centrum kongresowe na Biskupiej Górce, Brama Sobieszewska czy Opera Bałtycka.

Prace oceniane były przez następujące jury:

mgr Barbara Szczerbowska, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG, Kierownik Referatu Planów i Marketingu - Przewodnicząca,

arch. Joanna Sidorczak-Heinsohn, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG

arch. Bogusław Rutecki, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG

arch. Jacek Droszcz, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

arch. Andrzej Kwieciński, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

279932_2019_06_25_konkurs_projekt_003_grzegorz_mehring_wwwgdanskpl.JPG
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

W grupie 1, czyli konkursie na projekt koncepcyjny nowego dworca PKS(ul. 3 maja), postanowiono nie przyznawać nagrody pierwszej – zostały przyznane II i III oraz dwa wyróżnienia.

 

II nagrodę (w wysokości 3 500,00 PLN) uzyskała praca nr 4, (nr id. 060906)

zespół w składzie: Agata Abdelgader, Monika Merk, Yasemin Schmid

W pracy doceniono ciekawe uformowanie pierzei oraz ukształtowanie wewnętrznego dziedzińca zintegrowanego z istniejącą zabudową. Zdecydowane wyprowadzenie osi widokowej na reditę bardzo dobrze realizuje wymagania wynikające z ochrony krajobrazu kulturowego.

 

III nagrodę (w wysokości 2.500,00 PLN) uzyskała praca nr 20 (nr id. 062819)

zespół w składzie: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner

Pracę wyróżnia przemyślane rozwiązania funkcjonalne dworca poprzez: zaprojektowanie wnętrza „technicznego” oraz przeprowadzenie segregacji ruchu pieszego i kołowego z obsługą ruchu pasażerskiego na poziomie 0. Zaprojektowana pierzeja i szerokie otwarcie widokowe na reditę dobrze wpisują się w istniejący kontekst urbanistyczny ulicy.

 

I wyróżnienie (w wysokości 1.000,00 PLN) uzyskała praca nr 13 (nr id. 025599)

zespół w składzie: Ioanna Khalupyak, Filip Murzhak, Grzegorz Żurawicz

Pierzeja ul. 3 maja zachowuje architektoniczną spójność z ciekawie zaprojektowanym skyline pierzei i z zachowaniem rygorów widokowych.

 

II wyróżnienie (w wysokości 1.000,00 PLN) uzyskała praca nr 7 (nr id. 161415)

zespół w składzie: Irem Eray, Faez Ibrahim, Paulina Sosnowska

Praca ujęła odwagą i śmiałością rozwiązań. Wzbudziła zarówno wiele pozytywnych reakcji, jak i kontrowersji bezkompromisowością rozwiązań.


W grupie 2, na projekt koncepcyjny zagospodarowania rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście, przyznano trzy nagrody:

 

I nagrodę ( w wysokości 6 000,00 PLN) uzyskała praca nr 14 (nr id. 170397)

zespół w składzie: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała.

Praca została nagrodzona za przemyślaną i dobrze rozwiązaną kompozycję urbanistyczną.

Kwartały zabudowy zostały zaprojektowane w sposób zwarty z zapewnieniem przestrzeni zielonej dla mieszkańców. Wykorzystanie dachów na przestrzenie sportowo-rekreacyjne polepszają ekonomikę zagospodarowanych przestrzeni.

 

II nagrodę (w wysokości 3.500,00 PLN) uzyskała praca nr 32 (nr id. 692847)

zespół w składzie: Jakub Leszczyński, Kamil Miszewski

Praca została nagrodzona za ciekawie zaprojektowany układ urbanistyczny. Sąd konkursowy docenił również dojrzałe rozwiązanie architektoniczne, albowiem Autorzy projektu zmierzyli się z problemem lokalizacji szkoły przy ruchliwej arterii.

 

III nagrodę (w wysokości 2.500,00 PLN) uzyskała praca nr 30 (nr id. 230039)

zespół w składzie: Mateusz Banaś, Monika Mańko, Katarzyna Ulasińska

Autorzy wypracowali ciekawy układ urbanistyczny części szkolnej projektu.

 

Tegoroczne prace konkursowe, będzie można zobaczyć na dziedzińcu Jana Heweliusza do 27 czerwca.

Mateusz Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy