PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Starter Pack - przygotowania do pracy przyszłości

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER wraz z gronem ekspertów przygotował trzecie wydanie „Starter Pack” - fiszek edukacyjnych, tym razem poświęconych kompetencjom przydatnym na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Materiały mają wspomóc nauczycieli podczas zajęć z młodzieżą i rozmów o pracy przyszłości.

A
A

Przyszłość zaczyna się właśnie teraz i dlatego już dzisiaj warto rozwijać u młodzieży kompetencje i umiejętności, które pozwolą jej na wybór satysfakcjonującej ścieżki zawodowej oraz na funkcjonowanie w profesjach, których jeszcze nie ma. O ile same zawody przyszłości trudno jeszcze przewidzieć, to już kompetencje, które powinien posiadać pracownik przyszłości opisywane są w raportach od kilku lat.

Wydawnictwo „Starter Pack – Praca Przyszłości” składa się z dwóch zestawów fiszek obejmujących tematykę: silne strony osobowości, strategia budowania kariery, wizerunek w sieci, rozmowa rekrutacyjna, priorytety osobiste, społeczny aspekt biznesu, rodzaje działalności, efektywna praca zdalna. Fiszki zawierają wiele wskazówek i praktycznych ćwiczeń przydatnych na zajęciach z doradztwa zawodowego, lekcjach podstaw przedsiębiorczości, godzinach wychowawczych czy na zajęciach dodatkowych np. kółkach medialnych. Proponowane ćwiczenia można wykorzystywać zarówno w szkołach podstawowych (7 i 8 klasa), jak i w szkołach ponadpodstawowych.

- Dzięki pakietowi, uczeń będzie rozumiał zasady aktywnego poszukiwania pracy i roli przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozna także różne formy organizacyjnoprawnych przedsiębiorstw, innowacyjne modele biznesowe i procedury rejestracji działalności gospodarczej. Uczeń będzie umiał wyszukiwać informacje z różnych źródeł, selekcjonować je i analizować. Będzie także potrafił podnosić swoje kompetencje osobiste i społeczne niezbędne na rynku pracy oraz motywować się do pracy. Posiądzie także umiejętność sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, dokonywanie autoprezentacji oraz korzystnego prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczeń rozpozna również i odróżni działania etyczne od nieetycznych w życiu gospodarczym oraz wskaże przejawy społecznej odpowiedzialności biznesu – ocenia dr Piotr Kowzan, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki; adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

- „Starter Pack - Praca Przyszłości” jest trzecim elementem serii. Wcześniej ukazały się „Starter Pack - Praca Przyszłości” oraz „Starter Pack - Edukacja Ekonomiczna”. Kontynuujemy to wydawnictwo, gdyż wiemy, że praktyczne ćwiczenia opracowane przez ekspertów w formie fiszek są chętnie wykorzystywane prze nauczycieli podczas zajęć z młodzieżą. – mówi Aleksandra Abakanowicz z Inkubatora STARTER.

Aktualnie materiały edukacyjne „Starter Pack – Praca Przyszłości” są dystrybuowane bezpłatnie w gdańskich szkołach. Szczegółowe informacji o zawartości merytorycznej naszych wydawnictw można znaleźć na dedykowanej stronie www.starter-pack.pl.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Agnieszka Pyrzanowska (0)
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER