PORTAL MIASTA GDAŃSKA

SieciujeMY: współpraca dyrektorów na rzecz gdańskich uczniów

SieciujeMY: współpraca dyrektorów na rzecz gdańskich uczniów
W poniedziałek i wtorek, 27 i 28 maja, dyrektorki i dyrektorzy gdańskich jednostek oświatowych biorą udział w konferencji „SieciujeMY szkoły i przedszkola”. W programie wydarzenia znajdują się warsztaty o programie Erasmus+, współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami oraz edukacji włączającej, której celem jest zapewnienie każdemu uczniowi i uczennicy odpowiednich warunków do nauki. Podczas dwudniowej konferencji uczestniczący mogą także wziąć udział w szkoleniu na temat specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci oraz czynników wpływających na dobrostan.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wydarzenie odbywające się w Sulęczynie, otworzyła Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

- Szkoła i przedszkole współpracy to hasło, którego sens odkrywamy i pogłębiamy z kolejnymi wyzwaniami. W ostatnich latach ta współpraca pomogła nam poradzić sobie z ogromnymi wyzwaniami jak pandemia, przyjęcie wielu tysięcy dzieci poszkodowanych wojną czy niszczący konflikt polityczny między rządem a samorządami – mówiła Monika Chabior. - Dziś jesteśmy w innym momencie. Mamy więcej przestrzeni, aby dyskutować o potrzebach i z rozmachem myśleć o rozwiązaniach. Cieszę się, że prowadzącymi spotkanie są dyrektorki i dyrektorzy, którzy dzielą się doświadczeniami, pracodawcy, gdańskie organizacje pozarządowe i jednostki miejskie. To kolejny ważny wymiar naszej współpracy.

SieciujeMY konferencja, fot E Turowska-Solarczyk
SieciujeMY konferencja, fot E Turowska-Solarczyk

Edukacja włączająca dzieci z niepełnosprawnościami

Edukacja włączająca ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków nauki w szkołach rejonowych i ogólnodostępnych dzieciom ze szczególnymi potrzebami. W Gdańsku dążymy do zbudowania współpracy pomiędzy specjalistami ze szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołami rejonowymi, aby mogły one skutecznie podążać za potrzebami i potencjałem uczniów i uczennic. Prezentacje oraz praca warsztatowa pozwoliła zbudować większe zrozumienie obowiązków dyrektorskich oraz standardów i narzędzi wsparcia. 

Panel poprowadzili: Marzena Wysocka, dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 37 oraz Ryszard Muszytowski, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26.

Współpraca szkół z pracodawcami i uczelniami

Podczas warsztatu rozmawiano na temat potrzeb szkół i pracodawców w kształtowaniu umiejętności odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jednym z celów szkolenia była także identyfikacja barier w realizacji współpracy między szkołami, pracodawcami i uczelniami oraz wypracowanie rekomendacji dla nowych rozwiązań w tym zakresie.

Warsztaty prowadzone były przez Magdalenę Wójtowicz z zespołem Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości prowadzącej Inkubator "STARTER" oraz Marię Kluszczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Gościem specjalnym wydarzenia był Grzegorz Szczuka, pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Gospodarczych i Społeczeństwa Obywatelskiego, a w wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele biznesu, m.in. Katarzyna Andruszkiewicz i Natalia Wasilewska (ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku), Barbara Bartkowska (Premium Finance Sp. z o.o.), Zuzanna Błażejewska (Amazon), Kinga Majewska
(Remontowa Shipbuilding SA) oraz Aneta Ziółkowska (A.A.Z. Design).

Gdańskie przedszkola: Erasmus+ & trendy dietetyczne

Celem części konferencji dedykowanej gdańskim przedszkolom, było zachęcenie dyrektorek do skorzystania z programu Erasmus+. Wśród korzyści udziału w tym projekcie jest m.in. rozwój kompetencji miękkich i zawodowych kadry oraz możliwość nauki języków obcych. Erasmus+ to także wymiana doświadczeń, rozwój infrastruktury przedszkolnej oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów. Prowadzącą tej części szkolenia była Lucyna Gużewska, dyrektorka Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku.

W panelu poświęconym przedszkolom, znalazły się także warsztaty dotyczące nowych trendów dietetycznych oraz specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci. Tę część warsztatów poprowadziła Urszula Karczewska z Gdańskiego Ośrodka Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Gdańska Rzeczniczka Praw Uczniowskich

Jednym z punktów wydarzenia był warsztat poświęcony funkcji Gdańskiej Rzeczniczki Praw Uczniowskich. Tę sprawuje Katarzyna Gęba, która rozpoczęła swoje działania we wrześniu 2023 r. Od tego czasu podjęła pierwsze tematy interwencyjne dotyczące m.in. braku wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami (m.in. dyskalkulia, trudności w uczeniu się, doświadczenie migracyjne) oraz braku dostępu do statutu szkoły czy swobody w wyrażaniu poglądów. Opracowała także m.in. procedurę komunikacji w sytuacji zgłoszenia naruszenia praw uczniowskich. Do jej codziennych zadań należy także wsparcie szkolnych rzeczników i rzeczniczek praw uczniowskich oraz Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, upowszechnianie wiedzy na temat praw uczniowskich oraz współpraca z organizacjami i podmiotami działającymi w obszarze ochrony praw dziecka, równości i szkolnej praworządności. Podczas szkolenia omówiono m.in. możliwości współpracy i komunikacji placówek z Gdańską Rzeczniczką Praw Uczniowskich.

Budowanie dobrostanu

W drugiej części dnia, dyrektorzy mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących budowania dobrostanu:

  • „Jak zadbać o siebie w sytuacjach trudnych i konfliktowych?” – tę część poprowadziła Katarzyna Stryjek z Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej.
  • „Jak budować i zachować dobrostan psychofizyczny?” – Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
  • „Czynniki wpływające na dobrostan pracowników i uczniów. Strategie budujące dobrostan w TPŚ Mrowisko” – Aleksandra Chrupek i Inga Krupska z Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”.

Po warsztatach dyrektorzy mogli wziąć udział w zajęciach redukujących stres.

Drugi dzień konferencji

W drugim dniu konferencji zapowiedziane jest spotkanie plenarne z zastępczynią prezydenta Gdańska Moniką Chabior oraz wykład podsumowujący warsztaty sieciujące. Dyrektorzy będą mogli również spotkać się z Pomorskim Kuratorem Oświaty oraz przedstawicielami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Konferencję zamknie wykład dotyczący Standardów Ochrony Małoletnich, poprowadzony przez Ewę Kremer z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorkę Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku.