Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rusza pilotaż projektu #oznaczeni

Rozpoczyna się projekt adresowany do społeczności gdańskich gimnazjów. W jego ramach młodzież otrzyma wsparcie psychologiczne, a nauczyciele podczas szkoleń rozszerzą swoje kompetencje pomocy uczniom. Wszystko po to, by wspierać młodych ludzi w trudnym procesie dorastania.

A
A

Od wielu lat zwiększa się liczba dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia nastroju oraz zaburzenia emocjonalne. Dramatycznym zjawiskiem jest narastająca liczba osób cierpiących na depresję, co w najbardziej dramatycznych sytuacjach prowadzi do podejmowania prób samobójczych. Samobójstwa są dziś jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dzieci i młodzieży. Statystyki pokazują wyraźnie, że po 14 roku życia następuje znaczny wzrost prób samobójczych oraz śmierci wskutek samobójstwa.
Sytuacja ta stanowi szczególne wyzwanie dla społeczeństwa, a w szczególności dla społeczności szkolnej. Zarówno dyrektorzy szkół, jak i nauczyciele muszą się coraz częściej mierzyć z sytuacjami kryzysowymi, które dotyczą ich uczniów, ale także całych klas. Wymaga to od nich szczególnych kompetencji, takich, które pozwoliłyby im na rozpoznawanie uczniów w złej kondycji emocjonalnej, a także na ocenę zagrożenia oraz umiejętnego reagowania.

Pilotażowy projekt #oznaczeni, jest odpowiedzią na zjawiska współczesnego świata. Jeszcze w tym roku objętych pilotażem zostanie ponad dwustu uczniów, a także nauczyciele z trzech wybranych gdańskich gimnazjów.

- Dojrzewanie to okres, w którym dzieci budują swoją tożsamość oraz doświadczają silnych emocji, które sprawiają, że mogą czuć się zagubione i niepewne – zauważa Katarzyna Wieczorek, psychoterapeutka z Fundacji Wspierania Rodzin Przystań, pomysłodawcy i realizatora projektu.
Często młodzi ludzie radzą sobie z tym napięciem w sposób, który im szkodzi, czego wyrazem są zaburzenia jedzenia, takie jak bulimia, czy anoreksja, upijanie się czy zażywanie narkotyków, podejmowanie ryzykownych i przedwczesnych kontaktów seksualnych, ale także samouszkodzenia, „oznaczanie” się, a w skrajnej postaci podejmowanie prób samobójczych. Wszystkie te zjawiska są wyrazem cierpienia wewnętrznego.

Cele projektu
Głównym celem projektu #oznaczeni, finansowanego ze środków Miasta Gdańska, jest wspieranie młodych ludzi w budowaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie z tym, co przeżywają, ich psychicznego wzmacniania, a także zabezpieczania na wypadek trudnych, kryzysowych sytuacji. Chodzi także o to, aby dać zarówno młodzieży, jak i nauczycielom skuteczne narzędzia do wspierania tych, którzy przeżywają trudności czy kryzysy.
- Społeczność szkolna stanowi integralną całość. Dlatego niezwykle ważne jest uwrażliwianie uczniów na wzajemne wspieranie i niesienie pomocy w trudnych sytuacjach. Tak rozumiemy nowoczesną, skuteczną profilaktykę – twierdzi Katarzyna Wieczorek.

Warsztaty dla uczniów, a szkolenia dla nauczycieli
W ramach projektu #oznaczeni odbywać się będą warsztaty dla uczniów, które mają pomóc im w oswajaniu z tym co może dotykać ich osobiście lub ich kolegów, borykających się z trudnościami emocjonalnymi lub psychicznymi. Szczególnie ważne jest pokazywanie, że korzystanie z pomocy psychologa, czy psychiatry nie jest powodem do wstydu i że każdy przeżywa co jakiś czas trudne okresy w swoim życiu.
Dodatkowo, dla wzmocnienia oddziaływania na uczniów, ale także w celu kształtowania kadry zdolnej do niesienia skutecznego wsparcia w bieżących sytuacjach kryzysowych, zostaną przeprowadzone kilkudziesięciogodzinne, specjalistyczne warsztaty dla nauczycieli ze szkół objętych pilotażem.
Ich celem jest zwiększenie umiejętności reagowania przez nauczycieli w trudnych sytuacjach dotyczących ich uczniów poprzez podniesienie kompetencji nauczycielskich, wychowawczych, komunikacyjnych w relacji z klasą jako całością, ale także z pojedynczym uczniem oraz z rodzicami uczniów.

- Widzimy ogromne zainteresowanie pilotażem ze strony dyrektorów i nauczycieli nie tylko z gimnazjów, ale także z liceów i szkół podstawowych. Podkreślają oni, że projekt #oznaczeni dotyka spraw, z którymi stykają się na co dzień. W przyszłym roku planujemy rozszerzenie zakresu naszego projektu na kolejne szkoły – podsumowuje Katarzyna Wieczorek.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy