Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rozstrzygnięto konkurs na centrum kongresowe na Biskupiej Górce

W Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej ogłoszono dziś wyniki Studenckiego Konkursu Architektonicznego na koncepcję centrum kongresowego na Biskupiej Górce. Na konkurs wpłynęło 30 prac, a pula nagród wyniosła 17 000 złotych.

A
A

Prace tegorocznej edycji Studenckiego Konkursu Architektonicznego zostały wykonane przez studentów pod kierunkiem wykładowców w ramach projektu semestralnego. Jego tematem było opracowanie koncepcji centrum kongresowego na Biskupiej Górce, zaplanowanego na 2000 uczestników. W ramach centrum należało zaprojektować zaplecze oraz hotele wraz z adaptacją dawnych koszar i schroniska młodzieżowego.
- Takie konkursy są poligonem, polem doświadczalnym zarówno dla studentów, jak i dla nas – mówi Barbara Szczerbowska, Kierownik Referatu Planów i Marketingu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – W tych projektach jest wiele ciekawych pomysłów, odwagi i fantazji, choć trzeba mieć świadomość, że w takiej formie nie będą one zrealizowane. To raczej możliwy kierunek, w którym mogą pójść potem konkretne rozwiązania.

Był to już dziesiąty z kolei konkurs studencki organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. Konkursy organizowane są od 2006 roku, a ich tematem co roku jest inne zadanie dotyczące urbanistyki i architektury Gdańska. Dzięki konkursowi Miasto może zapoznać się z nowymi, ciekawymi i odważnymi pomysłami, a studenci mają okazję na sprawdzenie swoich umiejętności w formule konkursowej oraz zdobycie nagrody.

Prace studentów Politechniki Gdańskiej oceniało Jury w składzie:
Bogdan Rutecki, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG – Przewodniczący
Barbara Szczerbowska, Kierownik Referatu Planów i Marketingu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Joanna Sidorczak-Heinsohn, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG
Anna Gronowicz-Bhandari, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG
Bazyli Domsta, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Andrzej Kwieciński, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Małgorzata Skrzypek-Łachińska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, sekretarz Jury

Komisja postanowiła nie przyznawać I nagrody. Przyznano natomiast dwie równorzędne II nagrody i jedną III nagrodę, trzy wyróżnienia oraz dwa wyróżnienia honorowe. Oto lista wyróżnionych wraz z uzasadnieniem przyznania wyróżnienia:

II nagroda równorzędna (nagroda w wysokości 4 500  zł) – praca nr 170524
zespół w składzie: Karolina Miękisz, Karolina Paczoska, Marta Romanowska
Interesująca kompozycja zagłębionej części kubatury integrująca różnorodność kierunków i wytwarzająca dobrze funkcjonujące wnętrza; ładne otwarcia widokowe na Śródmieście. Wadą koncepcji jest zbyt powierzchowne potraktowanie struktury architektonicznej oraz rozwiązania funkcjonalne.

II nagroda równorzędna (nagroda w wysokości 4 500  zł) – praca nr 357779
zespół w składzie: Agata Garstecka, Anna Ginter, Hanna Jasińska, Karolina Jankowska, Barbara Kułakowska
Klarowny układ kompozycji urbanistycznej  nawiązujący do drogi rokadowej (fortecznej) i otwierający widok na budynki zabytkowe, koszarowe. Słuszna decyzja o zagłębieniu całości programu poniżej poziomu terenu dała szansę na właściwe wyeksponowanie dzieła koronowego i wytworzenie cennych terenów rekreacyjnych dla miasta. Drobnym mankamentem jest umieszczenie parkingu na przedpolu bastionu.

III nagroda  (nagroda w wysokości 3 500 zł) – praca nr 100529
zespół w składzie: Aleksandra Depta, Karolina Hadziewicz, Anna Rafińska
Praca nagrodzona za umiejętne tworzenie krajobrazu miejsca przez kreowanie form architektonicznych nawiązujących do kontekstu. Mankamentem pracy są rozwiązania funkcjonalne.

Wyróżnienia w wysokości 1500 zł otrzymali:
 - wyróżnienie – praca nr 111333
zespół w składzie Tomasz Żygo, Kajetan Witkowski, Mateusz Ferenc,
Praca wyróżniona za umiejętne ukształtowanie architektury jako integralnej części parku i zieleni dzieła koronowego.
- wyróżnienie – praca nr 996114 zespół w składzie Michalina Borak, Patryk Baumgard,
Wyróżnienie za próbę zintegrowania architektury współczesnej z zabudową historyczną poprzez stworzenie interesującej przestrzeni.
- wyróżnienie – praca nr 123456 zespół w składzie Justyna Specht, Magdalena Wilma, Damian Wiliński, Damian Wolant.
Praca wyróżniona za twórcze nawiązanie do najlepszych współczesnych przykładów architektury podziemnej.

Wyróżnienia honorowe:
- wyróżnienie – praca nr 535759
zespół w składzie Ewelina Adamczyk, Bahaa Boukalfouni, Dawid Robaczewski`
- wyróżnienie – praca nr 300530 zespół w składzie Maja Mawusi, Oliwia Mamrot, Iga Nowacka, Robert Nakielski, Szymon Kowalski

Po raz dziesiąty
Tegoroczna edycja jest już dziesiątą z kolei. Przypomnijmy, z czym studenckie zespoły architektoniczne mierzyły się w latach ubiegłych:
- ul. Wałowa i Brama Sobieszewska – 2017 r.
- parkingi wielopoziomowe i Bastion św. Elżbiety – 2016 r.
- Targ Rybny – 2015 r.
- Targ Węglowy – 2014 r.
- Opera Bałtycka – 2013 r.
- Kunszt Wodny na Kanale Raduni – 2012 r.
- Kwartał zabudowy Wały Jagiellońskie / Targ Drzewny / Garncarska – 2010 r.
- Droga do Wolności – 2009 r.
- Targ Sienny i Rakowy – 2006 r.

Jedna z dwóch równorzędnych drugich nagród
Jedna z dwóch równorzędnych drugich nagród, zespołu w składzie: Karolina Miękisz, Karolina Paczoska, Marta Romanowska
Fot. Joanna Sidorczak-Heinsohn
Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy