Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rozpoczyna się realizacja kolejnych projektów w ramach gdańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

W tym tygodniu podpisane zostaną kolejne umowy na realizacje projektów, które zyskały uznanie mieszkańców Gdańska w Budżecie Obywatelskim. Ponadto w najbliższych dniach w ramach BO 2018 ogłoszone zostaną cztery nowe przetargi na wykonanie zadań.

A
A

Nowy Nowy Port – etap II
Na początku tego tygodnia podpisano umowę na wykonanie II etapu zadania Nowy Nowy Port. Projekt złożony przez Wnioskodawcę zakłada budowę ścieżek pieszo-rowerowych pomiędzy budynkami 17 i 19 przy ul. Wyzwolenia. Zakładane jest także powstanie takich tras pomiędzy placem a wiatą śmietnikową i narożnikami budynków nr 19 i 2, budowę parkingu z płyt ażurowych, nowe nasadzenia roślinności pomiędzy budynkami ul. Wyzwolenia 17, 19 i 21. Koszt inwestycji, na którą składa się opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane to niemal 230 tys. złotych. Prace powinny zakończyć się do końca maja 2019 roku.

Dokończenie modernizacji ciągu pieszo-rowerowego w między Parkiem Reagana a ul. Chłopską
W tym tygodniu zostanie podpisana także umowa na realizację zadania związanego z dokończeniem modernizacji istniejącego bulwaru  na ciąg pieszo-rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej od Parku Reagana do ul. Chłopskiej (II etap). Przypomnijmy, że w ramach BO 2015 zrealizowaliśmy zadanie związane z modernizacją chodnika przebiegającego na odcinku od ulicy Chłopskiej w kierunku ul. Dąbrowszczaków z połączeniem do Parku Reagana. Bulwar o długości ok. 578m  położony jest w ciągu historycznej osi widokowej z Parku Oliwskiego na Zatokę Gdańską. Realizacja zadania polegać będzie  na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z dodatkowym wydzieleniem pasa ścieżki rowerowej. Roboty zakończą się do końca maja 2019 roku.

Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku przy ul. Zielony Trójkąt
Zbliżamy się także do realizacji projektu dotyczącego budowy Dzielnicowego Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie SP 69 przy ul. Zielony Trójkąt. Przetarg na budowę ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. W ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy powstać ma  jeden z najnowocześniejszych placów zabaw w Gdańsku. Projekt ma pełnić również rolę Wielopokoleniowego Plenerowego Centrum Integracji, z uwzględnieniem budowy placu zabaw,  montażu urządzeń do ćwiczeń i stołu do rozgrywek szachowych.

Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego
Na terenie SP 81 w Gdańsku Osowej powstanie rowerowe miasteczko ruchu drogowego. Realizacja zadania pomoże w zdobywaniu wiedzy praktycznej dotyczącej jazdy na rowerze po drogach publicznych i pomoże w doskonaleniu jazdy w czasie manewrów rowerowych. W ramach inwestycji powstanie rowerowy plac manewrowy według schematu PORD.  Realizacja potrwa 6 miesięcy od zawarcia umowy. Przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony do końca tygodnia.

Nowy plac zabaw z elementami sportowymi przy ul. Kamieńskiego
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 powstać ma także plac zabaw przy ul. Kamieńskiego. Dzięki inwestycji dzieci zyskają atrakcyjny teren do zabaw wyposażony w karuzele, huśtawki, wieże i piaskownicę. Złożony wniosek przewiduje również ogrodzenie placu zabaw, montaż elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. Przetarg na budowę placu zostanie ogłoszony w najbliższych dnia. Termin realizacji przewidziano na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki u zbiegu ulic Kamieńskiego i Paganiniego
W pobliżu wspomnianego placu zabaw pojawi się także siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki. Zadanie obejmuje budowę siłowni do treningu ulicznego i ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała. Przetarg na budowę siłowni zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Prace powinny zakończyć się  pół roku od daty zawarcia umowy.

Łącznie DRMG realizować będzie 49 inwestycji z BO 2018. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2019 roku.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska