Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Radni chcą rozpocząć prace nad poprawkami do Studium dotyczącymi terenów leśnych oraz plaży na Stogach

Prezydent Paweł Adamowicz oraz Radni Klubu Platformy Obywatelskiej złożą jutro wspólny wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, na której rozpoczną się prace nad wprowadzeniem poprawek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Zmiany zapisów dotyczyć będą terenów leśnych oraz plaży zlokalizowanych na Stogach.

A
A

 

Po zakończeniu obrad LI sesji Rady Miasta Gdańska, podczas której Radni Klubu PO zagłosują za uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska odbędzie się sesja specjalna, w trakcie której radni podejmą uchwałę rozpoczynającą prace nad wprowadzeniem zmian nowo uchwalonego Studium w dwóch aspektach - dotyczących 10 ha plaży oraz ok. 40 ha terenu leśnego położonego w sąsiedztwie gdańskiego portu. Zmiana dotyczyć ma przeznaczenia tych terenów z funkcji przemysłowo-portowo-składowej na utrzymanie funkcji plaży, wydm i lasu.

Radni Miasta Gdańska podkreślają, że uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska jest niezbędne. Na opracowanie, które wyznacza kierunki rozwoju Gdańska w perspektywie najbliższych 30 lat czeka całe miasto, w szczególności mieszkańcy Gdańska, których dzielnice będą się mogły rozwijać.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i potrzebom mieszkańców dzielnicy Stogi, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Radni Klubu Platformy Obywatelskiej zdecydowali się podjąć środki nadzwyczajne i jeszcze tego samego dnia, po uchwaleniu Studium, będą wnioskować o zmianę jego zapisów.

Joanna Kubik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe