PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Punkty handlowe dla artystów plastyków

Trwa nabór wniosków o przydzielenie sezonowych punktów handlowych dla plastyków. Na artystów zainteresowanych sprzedażą swoich dzieł na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku czeka 38 miejsc. Wnioski można składać do 26 lutego.

A
A

 

Zdjęcie przedstawia widok na ulicę Długą w gdańsku. Na skraju widoczne stoisko z pracami plastycznymi, które można zakupić.
Punkty handlowe dla plastyków na terenie Starego Miasta.
Dominik Paszliński

Plastycy mogą ubiegać się o prowadzenie zorganizowanych punktów handlowych w formie stoisk, gablot, stojaków oraz innych ekspozytorów i urządzeń wolnostojących przeznaczonych do prezentowania i sprzedawania własnej twórczości artystycznej z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, portretu, rzeźby, ceramiki, tkaniny, rękodzieła lub fotografii.

Miasto na ten cel przeznaczyło łącznie 38 miejsc znajdujących się na ul. Długiej (13 miejsc), ul. Długi Targ (11 miejsc), ul. Św. Ducha (3 miejsca), ul. Korzennej (4 miejsca) i ul. Długie Pobrzeże (7 miejsc). Szczegółowy adres i rozlokowanie każdego z punktów można sprawdzić w załączonym wykazie

Szczególne wymogi dotyczą sprzedaży prac na obszarze Drogi Królewskiej (Długi Targ). Ze względu na dbałość o zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Gdańska na tym obszarze dopuszcza się wyłącznie ekspozycję prac związanych z tematyką gdańską. Na terenie Drogi Królewskiej dozwolone jest wystawianie i sprzedaż dzieł z dziedzin takich jak: malarstwo, grafika, linoryt czy fotografia. Nie dopuszcza się tam sprzedaży karykatur oraz wyrobów masowej produkcji.

Co we wniosku?

Wnioski przyjmowane są do 26 lutego, a aplikacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia wniosku,
 • imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej wnioskodawcy,
 • informacje dotyczące wykształcenia plastycznego oraz szczególnych osiągnięć artystycznych wnioskującego,
 • opis prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży,
 • załączone kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie plastyczne (dyplom ukończenia studiów / legitymacja studencka / legitymacja szkolna / zaświadczenia),
 • załączone przykłady prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży w formie fotografii, kolorowego wydruku, albumu lub portfolio wnioskodawcy,
 • załączony projekt zagospodarowania punktu handlowego (o maksymalnych wymiarach 2m2), zawierający:
  – rozmieszczenie ekspozytorów i innych elementów (w tym mebli np. krzesła),
  – sposób przechowywania dzieł na sprzedaż (dodatkowych ponad wyeksponowane) i innych przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności,
  – informację o wykorzystanych materiałach, kolorystyce, wymiarach wszystkich ekspozytorów i elementów punktu.
 • deklarowany okres prowadzenia działalności handlowej, Jeżeli wnioskodawca w ubiegłym sezonie prowadził punkt na terenie Głównego i Starego Miasta, można zamiast projektu dołączyć zdjęcie punktu wraz z wszystkimi ekspozytorami i elementami.

Formularz wniosku do pobrania znajduje się na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury w zakładce: „Punkty handlowe dla plastyków”.

Aplikacja do 26 lutego

Podpisany wniosek można złożyć na trzy sposoby. Należy:

 • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: Punkty handlowe dla plastyków,
 • złożyć osobiście w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w pokoju nr 40,
 • lub przesłać za pomocą ePUAPu.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Weryfikacja zgłoszeń

Wnioski o przydzielenie punktu rozpatruje komisja powołana przez prezydenta Gdańska. Ocenie komisji podlegają: dotychczasowa współpraca oferenta z miastem przy prowadzeniu punktu handlowego, przedstawione prace plastyczne, zaprezentowany projekt punktu handlowego wraz z wszystkim ekspozytorami i elementami oraz deklarowany okres prowadzenia działalności handlowej.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, wymogów, wniosków, a później prowadzenia działalności i wyglądu stoiska znajdują się w Regulaminie konkursu na przydzielenie sezonowych punktów handlowych dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta

Otrzymanie w Biurze Prezydenta ds. Kultury potwierdzenia przydzielenia punktu handlowego jest podstawą do ubiegania się o następujące, obowiązkowe dokumenty w GZDiZ:

 1. akceptację wyglądu punktu handlowego,
 2. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawanego w formie decyzji administracyjnej - Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia związanych z tym opłat,
 3. identyfikator punktu.

Szczegółowych informacji związanych ze składaniem wniosków udziela Referat Polityki Kulturalnej BPK , tel.: 58 323 65 17, malgorzata.koter@gdansk.gda.pl.

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikacji znajdują się na stronie gdansk.pl w zakładce Konkursy.  

Marta Formella (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy