Przyznano granty w ramach Gdańskich Funduszy
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przyznano granty w ramach Gdańskich Funduszy

Przyznano granty w ramach Gdańskich Funduszy
Poznaliśmy zwycięskie projekty i inicjatywy, które zostały dofinansowane w ramach kolejnej edycji Gdańskich Funduszy. Przyznane granty wyniosły 700 zł na zadania realizowane przez grupy nieformalne i 7 000 zł dla organizacji pozarządowych. Łącznie w czterech kategoriach wpłynęło blisko 300 wniosków, z czego przyznano 79 minigrantów i 60 grantów na łączną kwotę ponad 416 tys. zł.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zadaniem Gdańskich Funduszy jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, dziejącego się w konkretnych dzielnicach miasta.

Przyznanie grantów w ramach Funduszu Sportowego
Przyznanie grantów w ramach Funduszu Sportowego

- Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami Gdańska jest bardzo ważne. Celem funduszy jest wsparcie aktywności i wspólnotowości różnych grup poprzez zapewnienie łatwego dostępu do środków na realizację ich działań - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Cieszę się, że tak wiele ciekawych pomysłów zostało zgłoszonych w tegorocznej edycji funduszy. Z niecierpliwością czekam na ich realizację.

Wsparcie finansowe w czterech kategoriach

Granty oraz minigranty zostały przyznane w ramach:

  • Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, którego celem jest dofinansowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w bardzo różnej formie – od warsztatów artystycznych, ruchowych, edukacyjnych, aż po inicjatywy integracyjne jak np. urządzenie kącików zieleni, klubu osiedlowego, gry miejskiej lub koncertu.
  • Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego, przeznaczonego na wszelkie inicjatywy organizowane na rzecz integracji sąsiedzkiej w dzielnicach, w szczególności: na obchody Gdańskich Dni Sąsiadów, wydarzeń prorodzinnych (jak np. kluby rodziców, familiady) oraz wzmocnienie relacji i więzi sąsiedzkich.
  • Gdańskiego Funduszu Senioralnego, wspierającego działania skierowane do seniorek i seniorów, jak również realizowane przez osoby starsze, jak np. organizację wycieczek, warsztatów artystycznych, inicjatyw na rzecz rozwoju pasji, integracyjnych spotkań w ramach klubów seniora, jak również promujących wolontariat osób starszych.
  • Gdańskiego Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego, promującego zdrowy tryb życia i podejmowanie aktywności fizycznej wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska przy wykorzystaniu miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej np. przez organizację inicjatyw sportowych dla różnych grup mieszkańców (bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy poziom sprawności) czy realizację dzielnicowych inicjatyw sportowych, integrujących społeczność lokalną.

W ramach programu, 4 czerwca podczas Święta Wolności i Praw Człowieka, w namiocie Europejskiej Stolicy Wolontariatu w Strefie Społecznej, odbędzie się maraton z pisania wniosków o przyznanie grantów.

Wyróżnione projekty

Łącznie w ramach Gdańskich Funduszy zrealizowanych zostanie 139 inicjatyw, z których warto wymienić kilka wyróżniających się:

  • Projekt pt. "Aktywny senior - zajęcia ruchowe i kreatywne dla osób 60+", realizowany przez Klub Sportowy Qumple: cykl zajęć ruchowych na świeżym powietrzu (np. nordic walking, joga, gimnastyka) oraz kreatywne szycie na maszynie i szycie ręczne, z elementem wolontariatu (szyte będą m.in. poduchy-serca i torebki na butelki drenażowe, które następnie zostaną przekazane pacjentom oddziału onkologii).
  • Projekt pt. "Sztuka ze smakiem", realizowany przez Fundację Wspólnota Gdańska: warsztaty arteterapii, łączące elementy aktywizujące seniorów i seniorki oraz rozwijające kompetencje społeczne, przeplatane z edukacją o zdrowym żywieniu w podeszłym wieku. Seniorzy i seniorki wykonają także własne kompozycje artystyczne, które zostaną zaprezentowane podczas Święta Dzielnicy Oliwia 11 czerwca, a następnie będą eksponowane w formie wystawy plenerowej w ogródku Oliwskiego Ratusza Kultury.
  • Inicjatywa pt. "Oruński Dzień Dziecka", realizowana przez grupę "ZDolna Orunia": grupa przygotuje i zrealizuje inscenizację "O oruńskiej syrence", która będzie dedykowana dzieciom ze świetlicy SP 45 i dzieci z rodzin ukraińskich zamieszkujących w okolicy (jedno przedstawienie zostanie wystawione w j. polskim, drugie w j. ukraińskim), lokalizacja: ogród Stacji Orunia.
  • Rusza Mnie Zumba - X Gdański Maraton Zumba Fitness na plaży. Wydarzenie odbędzie się w sierpniu na plaży koło molo w Gdańsku Brzeźnie i będzie skierowane do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów (w tym także osób pochodzenia Ukraińskiego).
  • Gry zespołowe, które skrywa świat. Nie zna ich Pan od WF'u, ani wielki brat! Będzie to 12 godzinnych spotkań z mało popularnymi, innowacyjnymi sportami jak: TchoukBall, Archery Tag, KorfBall, NERF FlagFootball oraz DodgeBall.