PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do MPZP

Radni miejscy podczas XXXV sesji podjęli dwie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Prace rozpoczęto nad planami w Oruni Górnej i Oliwie Górnej.

A
A

Celem przystąpienia do prac nad planem Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene jest umożliwienie realizacji celu publicznego – utworzenie terenu zieleni urządzonej pomiędzy ulicami Emilii Hoene, a Platynową. Przystąpienie do planu realizuje postulat Rady Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe.

Radni podjęli także uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Oliwa Górna - Plac Inwalidów Wojennych, którego celem jest przekształcenie tego miejsca w miejski plac publiczny, umożliwiając tym samym stworzenie lokalnego centrum dla mieszkańców oraz turystów. Jego realizacja uzupełni ofertę usługową dla Parku Oliwskiego.

Ewa Zajko (0)
Biuro Rozwoju Gdańska