PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego z wizytą w Gdańsku

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego z wizytą w Gdańsku
Aktywności obywatelska, wyzwania Europy, zaangażowanie młodych ludzi w przyszłość świata i specyfika politycznej drogi, to tematy, o których Roberta Metsola rozmawiała z gdańskimi uczniami w Europejskim Centrum Solidarności. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego spotkała się także z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz i Lechem Wałęsą.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W piątek, 16 lutego odbył się Town Hall połączony z Gdańską Lekcją Obywatelską. W ECS z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego spotkali się uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym przedstawiciele młodzieży zaangażowanej w projekt „Strefa Młodzi Wiedzą”, Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego oraz Młodzieżową Radę Miasta Gdańska. Nie zabrakło także reprezentantów lokalnego samorządu czy sektora pozarządowego, wolontariuszy i osób działających w ramach rad: Równego Traktowania i Imigrantów czy członków diaspory białoruskiej i ukraińskiej.

- Bardzo się cieszę, że mogę być w Gdańsku. Moją misją jest prowadzenie we - wszystkich krajach Unii Europejskiej misji, która można określić hasłem „Nie śpij, bo Cię przegłosują!” po to, by wszyscy – kiedy będą mogli głosować, mogli wybrać swoich przedstawicieli – mówiła Roberta Metsola. - Na świecie jest więcej ludzi, którzy nie mają możliwości wybierania swoich przedstawicieli, niż tych, którzy mają taki przywilej. W Europie jest to oczywiste. Moim zadaniem jest pokazanie, że warto przystąpić do grona 27 państw, w którym jest także Polska. Dziś pracuję na rzecz wyborów do parlamentu europejskiego, które odbędą się w czerwcu. Zwracam się do młodych ludzi, by wzięli udział w głosowaniu do UE i taki sam wybór podpowiadali swoim rodzicom.

Po krótkim przemówieniu, pytania przewodniczącej zadawała znajdująca się na sali młodzież. Tematy dotyczyły zarówno osobistej ścieżki politycznej gościni, jak i planów oraz decyzji podejmowanych przez Parlament Europejski. Pytano m.in. o gospodarkę, perspektyw rozwoju krajów członkowskich UE po kryzysie związanym z pandemią COVID i pełnoskalową wojną w Ukrainie Nie zabrakło także pytań o sukcesy i porażki Parlamentu Europejskiego i kontrowersje związane z parlamentarzystami.  

Pełen zapis spotkania można znaleźć na portalu gdansk.pl. Gdańska Lekcja Obywatelska z udziałem przewodniczącej Parlamentu Europejskiego

- Dziękujemy przede wszystkim za to, jak bardzo pani przewodnicząca docenia troskę o demokrację. Pokazała to właśnie spotkaniem z młodymi ludźmi, gdzie większość z nich nie ma jeszcze prawa wyborczego. 15 października Polska dała nadzieję Europie. Często słyszymy to także w Brukseli. Dzisiaj potrzebujemy motywacji i tego, że aby wiedzieć, jak wygląda rzeczywistość, musimy po prostu wyjść z domu – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.  

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. Roberta Metsola złożyła także wpis w księdze pamiątkowej. Podczas pobytu w Gdańsku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego spotkała się także Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent Gdańska i  byłym prezydentem RP Lechem Wałęsą. Rozmowy dotyczyły m.in. aktualnej kondycji Europy i jej wyzwań w kontekście światowej polityki.

Spotkanie w Gdańsku zakończyło złożenie wieńców przy Pomniku Poległych Stoczniowców 1970.

Wizyta Roberty Metsoli w Polsce była częścią jej podróży po wszystkich państwach członkowskich UE w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego. Przed Gdańskiem odwiedziła także Warszawę.

Roberta Metsola

Roberta Metsola pochodzi z Malty, ma 45 lat. Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego jest od stycznia 2022 r. To najmłodsza w historii przewodnicząca PE i trzecia kobieta na tym stanowisku. Jest członkinią centroprawicowej grupy EPL.

Nie jest to pierwsza wizyta Roberty Metsoli w Polsce - gościła w naszym kraju już kilka razy, między innymi w drodze powrotnej z Kijowa w kwietniu 2022 r. Gdańsk odwiedziła w 2000 roku.

Wielokrotnie wyrażała swoje jednoznacznie poparcie dla walki Ukrainy o wolność i demokrację. W imieniu Parlamentu Europejskiego apelowała o zaostrzenia sankcji wobec Rosji i wzywała do przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE, co ostatecznie stało się faktem.