Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przetarg na opracowanie przebudowy pawilonu dla ptaków afrykańskich na terenie ZOO wraz z przebudową Potoku Rynarzewskiego

W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy pawilonu dla flamingów, ibisów i innych ptaków afrykańskich, będących pod opieką gdańskiego ZOO. Jednym z elementów dokumentacji będzie przebudowa Potoku Rynarzewskiego, który przebiega przez teren oliwskiego ogrodu.

A
A

W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy pawilonu dla flamingów, ibisów i innych ptaków afrykańskich, będących pod opieką gdańskiego ZOO. Jednym z elementów dokumentacji będzie przebudowa Potoku Rynarzewskiego, który przebiega przez teren oliwskiego ogrodu.

Gdański Ogród Zoologiczny zajmuje powierzchnię około 100ha, położony jest w Dolinie Leśnego Młyna. Przez jego teren przepływa  Potok Rynarzewski.

W ramach przetargu powstanie projekt obejmujący trzy części:

  1. Dokumentację projektową dot. pawilonu głównego dla ptaków afrykańskich wraz z mniejszymi pawilonami dla ibisów, pelikanów, wolierę z niewielkimi basenami, skałkami i trasami zwiedzania dla odwiedzających
  2. Dokumentację projektową dot. przebudowy (renaturyzacji) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez teren przyszłej woliery i pawilonu dla ptaków afrykańskich
  3. wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn.: Przebudowa (renaturyzacja) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez tereny Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz teren zbiornika nr 10 w formie parku retencyjnego, budowa zbiornika nr 10 wraz z przebudową odcinka potoku Oliwskiego do przekroju wlotowego zbiornika nr 9

Projekt obejmie zaplanowanie nowej ekspozycji pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich. Teren przewidziany pod pawilon znajduje się w południowej części ogrodu, pomiędzy wybiegiem lwów, bongo i kucy szetlandzkich. Obecnie obszar planowanej ekspozycji pełni funkcję terenu rekreacyjnego dla zwiedzających, część tego obszaru jest porośnięta drzewami oraz krzewami. Na miejscu zaprojektowany będzie pawilon główny dla ptaków wraz z kilkoma mniejszymi pawilonami dla ibisów, flamingów i pelikanów. Ponadto w projekcie ma znaleźć się woliera dla ptaków z niewielkimi basenami i skałkami.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej, w najbliższych latach przewiduje się także przebudowę koryta Potoku Rynarzewskiego na odcinku od ok. 10 m przed projektowaną wolierą do istniejącego rowu znajdującego się po południowej stronie ul. Kościerskiej. W miejscach krzyżowania się trasy zwiedzania z korytem potoku wykonane zostaną kładki wyniesione powyżej górnej krawędzi skarp.

Niezwykle istotnym elementem opracowania będzie trzecia część – koncepcja parku retencyjnego. Celem opracowania jest poprawa ochrony powodziowej terenów położonych w dolinie Potoku Oliwskiego poniżej ul. Bytowskiej,  łącznie z cennymi zabytkami kompleksu wokół katedry Oliwskiej oraz pałacu Opatów. Dokumentacja ma uwzględnić m.in. budowę nowego „suchego” zbiornika retencyjnego o powierzchni ok 4 ha i pojemności powodziowej wynoszącej ok. 76 tys. m3 i  dostosowanie istniejącego koryta potoku Oliwskiego. 

Prace projektowe mają potrwać do końca 2021 r. Przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Otwarcie ofert zaplanowano na przełom listopada i grudnia.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska