PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poznaliśmy skład Gdańskiej Rady Seniorów

Poznaliśmy skład Gdańskiej Rady Seniorów
20 czerwca odbyły się wybory członków Gdańskiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Wybrano 34 Radnych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Głosowanie odbyło się w siedzibie Rady Miasta Gdańska. Wyboru członków Rady, w głosowaniu tajnym dokonali: Radni Miasta Gdańska (34 głosy), Przewodniczący Rad Dzielnic (35 głosów), Prezydent Miasta Gdańska oraz członkowie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (18 głosów). Łącznie do udziału w głosowaniu uprawnionych było 88 osób.

Kandydatów na radnego mogła zgłosić grupa co najmniej 30 mieszkańców, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, grupa 7 Radnych Miasta Gdańska, Gdańskie Kluby Seniora, podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Dzielnicy.

Nowo wybrani Radni

W wyniku głosowania wybrano 34 Radnych drugiej kadencji. Najwięcej głosów (42) otrzymał Aleksander Żubrys, który w pierwszej kadencji Gdańskiej Rady Seniorów pełnił funkcję przewodniczącego.

Czym jest Gdańska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Gdańsku została powołana w 2018 roku. W wyborach wyłoniono wtedy 31 osób, w większości przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz gdańskich seniorów. W pierwszej kadencji zwołano 20 sesji i podjęto 35 uchwał (więcej o pierwszej kadencji Rady w artykule).

Rada ma charakter doradczy i inicjatywny. Współpracuje także z organami miasta w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej. W jej skład wchodzi 34 członków, przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Gdańsk w Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO

Ponad 25 procent gdańszczanek i gdańszczan ma 60 i więcej lat. Ważne więc, by zmieniając miasto i proponując ofertę dla mieszkańców, robić to z uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców w wieku 60+. Właśnie tak dzieje się w Gdańsku – miejska polityka uwzględniającą potrzeby i oczekiwania osób w wieku 60+ była jedną z pierwszych w Polsce. Działania samorządu doceniła Światowa Organizacja Zdrowia: na początku tego roku Gdańsk dołączył do światowej Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W sieci, zrzeszającej ponad 1500 miast i społeczności, znajdują się miejscowości i organizacje z ponad 50 krajów. Celem inicjatywy jest wymiana dobrych praktyk i współpraca na rzecz seniorów, a także zyskanie dostępu do wyników specjalistycznych badań, analiz i rekomendacji. Do sieci należy m.in. wiele miast Stanów Zjednoczonych i Australii, a także z Ameryki Południowej, Azji i Europy.