Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Potrzebni wizjonerzy Europy

4 czerwca prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotkał się z Frédericem Petitem, reprezentantem parlamentu francuskiego okręgu Europy Środkowo-Wschodniej, który wraz z żoną Agnieszką Małecką-Petit, omówił najważniejsze kierunki rozwoju Europy.

A
A

Frédéric Petit, polityk pochodzący z partii Mouvement Démocrate (MODEM) w 2017 roku został wybrany jako deputowany okręgu, w skład którego wchodzą Niemcy, państwa Grupy Wyszehradzkiej i Bałkany. – Francuski model wyborczy zakłada, że cały świat jest dzielony na 11 okręgów, tak, aby każdy obywatel francuski mieszkający za granicą, miał swojego reprezentanta – opowiadał Petit. Okręg, do którego należy Polska, liczy ponad 100 tys. francuskich wyborców. – Jest to odmienny model niż w Polsce, widać, że Francja jest państwem, które inaczej traktuje swoich obywateli, ma szersze spojrzenie na demokratyczne obowiązki swoich obywateli – mówił prezydent Adamowicz.

Gość prezydenta biegle mówi w siedmiu językach, w tym w języku polskim
Gość prezydenta biegle mówi w siedmiu językach, w tym w języku polskim
Grzegorz Mehring

 

Mamy problem z bio

Jednym z tematów, które poruszali politycy, była segregacja śmieci. Petit pokrótce objaśnił walkę między modelem niemieckim a francuskim. I kiedy 10 lat temu po raz pierwszy zetknął się z tą kwestią w Polsce stwierdził, że w naszym kraju potrzebny jest inny system: – Najlepszy system w Polsce to utylizacja będąca połączeniem spalarni i sortowania grawitacyjnego – mówił gość.

 

Prezydent Adamowicz wspomniał, jak w latach 90. ubiegłego wieku w Monachium obserwował kulturę sortowania w niemieckich domach. – Dzisiaj jeszcze w skali krajowej mamy bardzo mały stopień odzysku śmieci – mówił Adamowicz – jednak w Gdańsku widzimy wzrost odzysku plastiku, szkła i papieru. Trudno jeszcze nam idzie odzyskiwanie odpadów bio. Ale też rozumiem naszych mieszkańców, ułożenie kilku pojemników zwłaszcza w małych mieszkaniach jest nie lada wyzwaniem. Idziemy jednak w dobrym kierunku. Potrzebujemy czasu i edukacji.

 

Polityk przyszłości

Rozmówcy zgodzili się co do tego, że współcześnie potrzebni są politycy wizjonerzy. – Mamy jako społeczeństwo w sobie niechęć do wizjonerstwa w szerszej skali. Wciąż patrzymy na życie w krótkiej perspektywie – mówił prezydent. Adamowicz zauważył, że istotne jest też kształcenie obywatelskie, również w kwestii świadomości Polski jako części Europy: – Dlatego od kilku lat organizujemy Święto Europy na Targu Węglowym, podczas którego prezentujemy kultury krajów europejskich. A także w gdańskich instytucjach wywieszamy flagi Polski, Gdańska i Unii Europejskiej.

Panowie omówili ciekawe rozwiązania we francuskim systemie politycznym
Panowie omówili ciekawe rozwiązania we francuskim systemie politycznym
Grzegorz Mehring

Panowie wymienili też spostrzeżenia na temat współczesnej literatury politycznej. Prezydent Adamowicz wspomniał o tym, że polityk jest zobowiązany do poszerzania wiedzy tak, aby realizować platońską wizję polityka-intelektualisty. Wymienił z gościem również kilka uwag nt. „Dobrych rządów” Pierre'a Rosanvallona i twórczości Alexisa de Tocqueville’a.

Frédéric Petit nakreślił też, jego zdaniem, najważniejsze potrzeby nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego: – To współpraca na poziomie samorządowym i oddolne ruchy społeczne. Chciałbym, żeby na końcu czasu mojej kadencji było więcej współpracy w obrębie samorządów niż kiedy ten mandat objąłem. Dlatego też spotkałem się z panem prezydentem. Potrzebujemy współpracy ekonomiczno-społecznej samorządów, realizacji myśli Europy "od dołu”.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy