Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Piętnastka GCPU

Od piętnastu lat działają wspierając i edukując gdańszczan w zakresie profilaktyki uzależnień. Swoje akcje kierują do młodzieży i dorosłych. Prowadzą działania na tereni szkół i poradni, ulic i klubów. Prowadzą NETporadnię i szkolenia dla nauczycieli. Wszystko po to by ograniczyć liczbę osób dotkniętych uzależnieniami.

A
A

Kim jesteśmy?
Jednostką budżetową Miasta Gdańska od 2002 roku, finansowaną ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Co jesteśmy w stanie dać Miastu Gdańsk i jego Mieszkańcom?
Poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie problemów związanych z uzależnieniami,  przemocą w rodzinie i promocją zdrowia.
Organizujemy, Prowadzimy, Uczestniczymy, Angażujemy się, Współpracujemy, Edukujemy

PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ to zespół pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, którzy pracują w gabinecie, przy biurkach i czasami w terenie.
Oferujemy pomoc psychologiczną w kontakcie osobistym i on-line. ( NETporadnia).
Prowadzimy rekomendowane programy profilaktyczne dla rodziców („Szkoła dla rodziców i wychowawców”) , którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze oraz dla młodzieży, która skręciła w ścieżkę eksperymentowania z narkotykami, (Program „Fred Goes Net”) Wspieramy profesjonalistów-  kolegów i koleżanki z MOPR organizując w naszym Centrum superwizje  dla nich, żeby mogli rozwijać się i cieszyć swoimi osiągnięciami w pracy.
Sami również wspieramy się i uczymy od siebie nawzajem na naszych spotkaniach zespołu Punktu Pomocy Psychologicznej i NETporadni.
Nie zapominamy również o naszych kolegach i koleżankach ze służb mundurowych - zbadaliśmy ich potrzeby i kończymy Budowę Profilaktycznego Programu Pracowniczego , który w naszym wspólnym zamiarze ma pomóc im w dążeniach do wzmocnienia i utrzymania  nawyków zdrowotnych.

Projekty i programy unijne i ministerialne
W 2004 roku nasza sztafeta doświadczeń rozpoczęła bieg po środki unijne. W „Letnicy” „Leonardo” „Podpisywał się sztuką” i „Nakręcał profilaktycznie” (to nazwy projektów) oraz „Poprzez wyrównywanie szans” osiągnął „Dynamiczną Tożsamość”- która obecnie Dynamicznie się rozwija.
Dziś dobiegamy do celu z dwoma projektami RPO „Rozwijamy kompetencje i szkolimy uczniów przedsiębiorczych i rozsądnych w Gdańskich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, czyli „Rozwijamy się „ i jest „Super” ( nazwa projektu)

Kampanie społeczne:  „Młodość Bez Procentów” jest kampanią realizowaną przez GCPU już od 16 lat, a jej celem jest opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej u młodzieży pomiędzy 12, a 18 rokiem życia. W 2018 roku działamy pod hasłem #emocjeprocentuja, a wspierają nas pełni pasji i zaangażowania ambasadorowie:

  • Iwona Guzowska –wielokrotna mistrzyni świata kick - boxingu i boksie
  • Victor Borsuk – 7 krotny mistrz Polski w kitesurfing
  • Maciej Florek - choreograf, tancerz, juror w programie „You Can Dance”
  • Maice Dittrich – v-ce mistrz polski kitesurfing
  • Piotr Bąkowski – Gdański artysta plastyk
  • Paweł Tarnowski – polski żeglarz, windsurfer

Poprzez kampanię społeczną „Kieruj bez procentów”  chcemy zmotywować młodych kierowców do rezygnacji z prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, i rezygnacji z prowadzenia następnego dnia. Chcemy  zachęcić do wyboru innych form zabawy, ograniczenia używek, świadomego spożycia żeby zwiększyć bezpieczeństwo ich samych i otoczenia).  Działamy w sieci i realu pod banderą #procentowniezetniesz, wspierają nas:

  • Agnieszka Rylik- pięściarka,  mistrzyni świata,
  • Przemysław Talkowski – dziennikarz, prowadzący program „Państwo w Państwie” ,
  • Kamila Krzeska i Irek Żak,- trenerzy personalni
  • Oskar Fajfer – kapitan Żużla Wybrzeża Gdańsk.

Zażyj wolności -  z pasją, bez uzależnień i przemocy. Program mobilnych działań profilaktycznych skierowany do młodzieży, nauczycieli i rodziców. Nieustannie się rozwija i zbiera doświadczenia. Planujemy objąć działaniami wszystkie gdańskie szkoły. W naszych działaniach wspiera nas Jurek Górski  zwycięzca Double Iron Triathlon - legenda polskiego triathlonu.
GCPU zajmuje się prężnie rozwijającą dziedziną zwaną windykacją należności. Do „Przystani” cumuje niestety dużo „jednostek po wpływem pływających”, a comiesięczna flota, przy sprzyjających wiatrach to ok 750 „poduszkowców”.
Wzbudzamy chyba zaufanie, skoro ludzie choć nie chętnie to jednak przekazują nam ostatnie grosze, a czasami przelewają na nasze konto dodatkowe wpłaty. Choć zdarzają się takie osoby, które przezywają nas od łobuzów, a trzeźwego poranka narzekają na brak śniadanka, to niestety do nas wracają, a my zawsze dbamy o to, aby nikt z długiem nie został sam.

Konferencje i szkolenia
W poprzednich latach organizowaliśmy spotkania informacyjne nt.  profilaktyki uzależnień obecnie organizujemy szkolenia przygotowujące realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych.
Od 2007 roku w szkoleniach pojawił się temat zapobiegania używania nowych środków psychoaktywnych zwanych dopalaczami i wciąż niestety ten temat jest aktualny.
Od 2010 roku propagujemy nowatorskie metody pracy z młodzieżą takie jak Praca Metodą Projektu oraz Dialog Motywujący.
Kiedyś organizowaliśmy, prowadziliśmy konferencje i wydarzenia profilaktyczne własnymi siłami zespołu GCPU, a obecnie korzystamy z procedur w trybie konkursowym wymaganym przez Narodowy Program Zdrowia i wybieramy wykonawców większości naszych działań jednocześnie koordynując, wspierając i nadzorując realizowane projekty.

PaT („Profilaktyka a Ty”) to  program profilaktyczny realizowany i tworzony przez młodzież. Gdańska Grupa PaT działa m.in na rzecz profilaktyki rówieśniczej.  Celem działań młodzieży jest  zachęcanie rówieśników do odkrywania siebie i rozwijania własnych talentów oraz kreowania „Mody na życie bez uzależnień”.
Nasi młodzieżowi liderzy, prócz całorocznych działań, w tym roku zorganizują (niemal sami!) już 4 edycję Festiwalu Humoru i Teatru
Jest to 2 dniowy festiwal w którego programie znajdą się między innymi realizacje artystyczne  grup PaT z województwa,  PaTPortów, oraz grup młodziezowych działajacych w pomorskich szkołach. 

Program w Gdańsku funkcjonuje od 2012 roku. Obecnie rozwija się z Kołem Inicjatyw Twórczych .

Film podsumowujący 15 lat działalności GCPU

https://www.youtube.com/watch?v=aiT3H9Qwq6Q&feature=youtu.be

Zespół Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

 

 

 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy