PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pierwszy przypadek ASF

Pierwszy przypadek ASF
W Gdańsku odnotowano pierwszy potwierdzony przypadek wystąpienia wirusa ASF u dzików. Nie stanowi on zagrożenia dla ludzi i pozostałych zwierząt, chociaż to oni mogą przyczynić się do dalszego rozprzestrzenienia wirusa. Afrykański Pomór Świń stanowi zagrożenie wyłącznie dla dzików i świń hodowlanych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zgodnie z wydaną Dyrektywą Komisji Unii Europejskiej, nasz region znalazł się w strefie objętej zakażeniem afrykańskim pomorem świń. Wirus jest groźny jedynie dla dzików i świń. Przenoszony może być natomiast przez ludzi i zwierzęta (na podeszwach butów i łap czy oponach pojazdów, w tym rowerów).  Obecność wirusa może spowodować straty w gospodarce (hodowli trzody chlewnej). Wirus afrykańskiego pomoru świń posiada długą przeżywalność w środowisku, ale co najistotniejsze cechuje się długą przeżywalnością w produktach mięsnych pochodzących od zakażonych świń domowych i dzikich.

Co możemy zrobić aby, zminimalizować rozprzestrzenianie wirusa w granicach naszego regionu?

 • Niezwłocznie zgłaszajmy martwe dziki do Gdańskiego Centrum Kontaktu,
 • Nie zaśmiecajmy resztkami żywności miasta, korzystajmy z koszy na śmieci, zwracajmy na to uwagę również innym,
 • Zwracajmy uwagę administratorom budynków i administratorom podległych terenów na skuteczne zabezpieczenie punktów gromadzenia odpadów, kontenerów oraz ulicznych koszy na śmieci przed dostępem zwierząt oraz zgłaszajmy ich przepełnienie,
 • Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt,
 • By zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, w miarę możliwości oczyśćmy i umyjmy obuwie lub rower po powrocie z aktywności na świeżym powietrzu

W przypadku znalezienia lub zauważenia na terenie miasta martwego dzika, informację należy niezwłocznie zgłosić do Gdańskiego Centrum Kontaktu na całodobowy numer tel. 58 52 44 500 lub poprzez aplikację mobilną z podaniem dokładnej lokalizacji. Takiego zwierzęcia nie należy dotykać.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody pomorskiego na zewnętrznych granicach Gdańska zostały ustawione żółte tablice ostrzegawcze, informujące o wjeździe do strefy objętej zakażeniem u dzików:

 • Lotnisko przy rondzie ul. Spadochroniarzy
 • Słowackiego za stacją BP w kierunku Gdańska
 • wyjazd z ul. Przemysłowej na ul. Oliwską
 • Sucharskiego za wyjazdem z terminala promowego
 • Kontenerowa za wyjazdem z Baltic Hub
 • Świbno wyjazd z przeprawy promowej (Mikoszewo Świbno)

Sytuacja w Gdańsku jest stale monitorowana, a służby bezpośrednio współpracują z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Służby miejskie na bieżąco sprawdzają tereny miasta oraz rejon ujawnienia pierwszego potwierdzonego przypadku ASF. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.